Poradna

U kterého orgánu uplatnit náhradu škody?

Vytvořeno dne 26. 1. 2012.

Pokud vám byla způsobena škoda při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, vyvstává následně otázka, u kterého orgánu je  možné uplatnit nárok na její náhradu. (Obecně k problematice náhrady škody za nesprávný postup úřadu.)

Nárok na náhradu škody předběžně projednávají ministerstva a ústřední správní úřady, kterými jsou: (1)

  • Ministerstvo spravedlnosti v případě, že škoda byla způsobena v občanském soudním řízení, v trestním řízení, v řízení před správním soudem, který nezákonně rozhodl o rozhodnutí územního celku vydaného samostatné působnosti, a v případech, kdy je škoda způsobena notářem nebo soudním exekutorem.
  • „Příslušný úřad“, došlo-li ke škodě v odvětví státní správy, jež náleží do jeho působnosti v souladu se zák. č. 2/1969 Sb., nebo v případě, kdy soud ve správním soudnictví nezákonně rozhodl o rozhodnutí vydaném v odvětví tohoto úřadu. (2)
  • Ministerstvo financí, není-li možno určit příslušný úřad podle výše uvedených pravidel.
  • Nejvyšší kontrolní úřad ve všech případech, kdy škodu způsobil Nejvyšší kontrolní úřad.
  • Česká národní banka ve všech případech, kdy škodu způsobila Česká národní banka.

Pokud uplatníte nárok u nepříslušného ministerstva nebo ústředního správního úřadu, je tento povinen postoupit žádost úřadu příslušnému. Účinky uplatnění zůstanou přitom zachovány, takže nehrozí např. zmeškání zákonné lhůty pro uplatnění nároku. Uplatníte-li však omylem nárok u nižších orgánů veřejné moci, např. u krajského úřadu nebo obecního úřadu, a ten Vaši žádost včas nepostoupí příslušnému ministerstvu či jinému ústřednímu správnímu úřadu, může se stát, že lhůtu pro uplatnění nároku zmeškáte.

Pokud příslušný orgán po projednání přizná poškozenému náhradu škody, má šest měsíců na to, aby škodu uhradil. Poškozený má právo domáhat se náhrady škody u soudu, pokud jeho nárok nebyl do 6 měsíců od uplatnění plně uspokojen.

Důležité je dále uplatnit nárok na náhradu škody v zákonem stanovené lhůtě. Více o promlčení nároku na náhradu škody.

Poznámky

(1) § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
(2) Seznam ministerstev a ústředních správních úřadů spolu s vymezením jejich kompetencí naleznete v zákoně o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (zák. č. 2/1969 Sb.)

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta