Poradna

Je starosta omezen při schvalování zakázek?

Je starosta obce omezen co do ceny při rozhodování o zakázkách (resp. o uzavírání pracovních dohod, ať písemných či ústních)? Já osobně mám za to, že ano - 200.000,- Kč za rok, nemám to však čím podpořit. Musí takovou dohodu schválit zastupitelstvo?

Tento dotaz byl vyřešen dne 25. 4. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Odpověď na otázku výrazně závisí na tom, zda má daná obec radu.

Pokud má obec radu, jednoznačně jde o zbytkovou pravomoc rady podle § 102 odst. 3 zákona o obcích, pak starosta nemůže schvalovat žádné, ani malé zakázky (dohody).

Pokud ovšem obec nemá radu, platí § 99 odst. 2 a pravomoc starosty je ve zbytkové pravomoci (tedy co nemá dle zakona výslovně rozhodovat zastupitelstvo - § 84 a § 102 odst. 4) neomezená.

Zastupitelstvo si přitom může schvalování zakázek nad určitou částku vyhradit (§ 84 odst. 4) - pokud je zde politická vůle tak učinit, případně může starostu odvolat, pokud není spokojeno s tím, jak starosta rozhoduje/ schvaluje dohody.

Jistým limitem by mohl být zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) - pokud by šlo o dohodu nad určitou částku a to i salámovou metodou (např. účelové rozdělení částky 200.000 po 4 x 50.000,-; pokud by šlo o dohody různým lidem, ale se stejným předmětem činnosti, pořád si myslíme, že je to jakoby šlo o jednu dohodu na souhrnnou částku).

Bohužel veřejnými zakázkami se v Poradně nezabýváme, nejsme si tedy jisti, jaká to je částka (pravděpodobně to bude 200.000,-).  Kdyby to dosáhlo této částky, muselo by proběhnout zcela bez ohledu na zákon o obcích výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Nejspíš by bylo možné udělat také místní referendum, jehož předmětem by byla otázka, zda občané chtěji, aby si schvalování dohod nad určitou částku vyhradilo zastupitelstvo (neexistuje jednoznačný výklad, zda takový postup není v rozporu s § 7 pism. b) zákona o místním referendu, č. 22/2004 Sb., tj. zda se tím nezasahuje do vnitřního uspořádání orgánu obce, spíše však předpokládáme, že nikoliv).

Rozhodnutí starosty také musí být v souladu se schváleným rozpočtem (ten se však dá změnit rozpočtovým opatřením).

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta