Poradna

Kdo musí schválit modernizaci obecní budovy?

Lze modernizaci (přestavbu) budovy nebo silnice, kterou vlastní obec, považovat za nákup majetku? Kdo o modernizaci rozhoduje - zastupitelstvo nebo rada obce? Kdo schvaluje jednotlivé fáze celého procesu (podepsání smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení, podepsání smlouvy o státní dotaci apod.)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 9. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Rozhodování je rozděleno mezi zastupitelstvo a radu obce. Zastupitelstvo musí schválit smlouvu o poskytnutí dotace a rozpočet. Ostatní kroky může schválit rada, pokud si je zastupitelstvo nevyhradí.

Modernizace není nákup

Rozhodování o nákupu majetku je dle zákona o obcích vyhrazeno obecnímu zastupitelstvu (v případě nemovitostí) a radě obce (v případě movitých věcí).(1) Modernizaci budovy nebo silnice však za nákup majetku dle zákona o obcích považovat nelze.

Mohlo by se jednat o „technické zhodnocení dosavadního majetku“, které je podrobně upraveno zákonem o daních z příjmů.(2) Konkrétně je modernizace tímto zákonem definována jako rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.  

Kdo o modernizaci rozhoduje?

Rozhodování o modernizaci spadá do samostatné působnosti obce a je rozděleno mezi obecní zastupitelstvo a radu obce.

Zastupitelstvo mimo jiné uzavírá smlouvu o poskytnutí (resp. přijetí) dotace či úvěru, a také schvaluje rozpočet obce, ve kterém už se s modernizací musí počítat.(3)

Samotné zadání veřejné zakázky (na modernizaci budovy či silnice) však zákon zastupitelstvu výslovně nesvěřuje, rozhodovat o něm tak bude rada obce (případně starosta, pokud se v obci rada nezřizuje). Rada potom bude rozhodovat také o dalších úkonech, které s modernizací souvisejí – např. o výběru dodavatele projektové dokumentace nebo administrátora zakázky. Rada bude také schvalovat výslednou smlouvu o dílo (modernizaci).(4)

Na konci celého procesu stojí starosta nebo jiná zastupitelstvem pověřená osoba, které náleží podpis sjednaných a příslušným orgánem schválených smluv.

Zastupitelstvo si některé pravomoci může vyhradit

Zákon umožňuje obecnímu zastupitelstvu vyhradit si rozhodování o některých věcech, které jinak spadají do působnosti rady obce. V procesu schvalování veřejných zakázek (jako je modernizace) si tak může zastupitelstvo např. vyhradit schválení smlouvy o dílo.

Poznámky 

(1) Ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nákup movitých věcí potom spadá do tzv. zbytkové pravomoci rady obce dle ustanovení § 102 odst. 3 citovaného zákona.
(2) Ustanovení § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(3) Ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona o obcích.
(4) I tady jde o zbytkovou působnost rady obce.

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta