Poradna

Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva

Je možné nějak zkontrolovat správnost zápisu ze zasedání zastupitelstva?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zasedání zastupitelstva obce je zásadně veřejné. Podle komentáře k zákonu o obcích si přítomná veřejnost může dělat z jednání poznámky či jinak zaznamenávat jednání (např. nahrávka na diktafon), pokud nebude rušit zasedání.

Podle § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zápis ze zasedání musí pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a pak musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, protože každý občan obce má právo do těchto zápisů nahlížet.

Námitky proti zápisu může vznést některý ze zastupitelů, o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Občanu obce zákon o obcích podobné právo nepřiznává, můžete se zkusit obrátit na „spřáteleného“ zastupitele, aby námitky podal.

Podle § 16 zákona o obcích mohou občané obce obecně:

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta