Poradna

Mohou úředníci podnikat?

Chtěl bych se zeptat, zda může podnikat tajemník úřadu a vedoucí odboru na úřadě, pokud mají například živnostenské oprávnění na poradenskou činnost. A pokud mohou, za jakých podmínek mohou poskytovat svou poradenskou činnost pro městský úřad?

Tento dotaz byl vyřešen dne 5. 11. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Mohou, ale musí mít souhlas vedoucího úřadu. Pokud toto povolení nemají, můžete zvážit podání oznámení o přestupku obecnímu úřadu nebo podání podnětu na Inspektorát práce. Poskytování poradenských služeb musí splňovat podmínky na zakázky malého rozsahu.

K podnikání potřebuje úředník souhlas vedoucího

Úředník obce nebo kraje může podnikat, pokud k podnikání získá předchozí písemný souhlas vedoucího úřadu (1). Podnikáním bez souhlasu se úředník dopustí přestupku (2) a může mu být uložena pokuta. Můžete pak podat oznámení o přestupku obecnímu úřadu nebo Inspektorátu práce (3).

Poradenská činnost městu je veřejnou zakázkou

Nic nebrání ani tomu, aby mimo pracovní dobu poskytoval úředník poradenskou činnost městu jako výkon svého podnikání. Jelikož se jedná o hospodaření s veřejnými penězi, musí si úřad vybírat poskytovatele služeb na základě vypsání veřejného výběrového řízení. Jelikož půjde patrně o zakázku malého rozsahu, musí být splněny alespoň podmínky zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Pokud byste měli pocit, že tyto zásady nebyly dodrženy, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s podnětem na prošetření této veřejné zakázky.

Poznámky

(1) Podle § 303 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a § 16 odst. 3, 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků potřebuje souhlas zaměstnavatele. Komentář k zákonu o obcích pak uvádí, že zaměstnavatele zastupuje vedoucí úřadu - Obce 2008-2009. Praha: ASPI, 2008, 1092 s. ISBN 9788073573317. Pro vedoucího odboru je zapotřebí souhlas tajemníka a v případě tajemníka nám vyplývá, že souhlas vydá starosta, neboť tajemník je starostovi odpovědný za plnění úkolů.
(2) přestupek dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(3) dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty