Poradna

Může být starosta jednatelem městské společnosti?

Uvolněný starosta města současně vykonává i funkci jednatele městské společnosti. V dozorčí radě této společnosti je místostarosta a předseda městského výboru. Domnívám se, že slučováním těchto funkcí pod jednu osobu dochází ke střetu zájmů a minimálně starosta měl po svém zvolení z funkce jednatele odstoupit.

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 5. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Starosta jednatelem městské společnosti být může. Pokud je však starosta uvolněný ze zaměstnání a pobírá za funkci starosty odměnu, nenáleží mu odměna za výkon funkce jednatele. Zda starosta pobírá odměnu, můžete zjistit z oznámení o příjmech u obecního úřadu.

Odměna jen pro neuvolněného starostu

Uvolněný starosta, uvolnění místostarostové, členové rady i zastupitelé jsou vždy tzv. veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona o střetu zájmů. (1) Zákon jim nezakazuje členství v řídících, dozorčích ani kontrolních orgánech obecních (městských) podniků, avšak stanoví, že jim za tuto činnost nenáleží odměna. (2)

Neuvolněný starosta, místostarosta a neuvolnění členové rady jsou sice také veřejnými funkcionáři ve smyslu zákona o střetu zájmů, avšak funkci v orgánech městských (obecních) podniků mohou vykonávat i za odměnu. (3)

Oznamovací povinnosti

Zda starosta pobírá odměnu za výkon funkce jednatele si můžete ověřit z oznámení o příjmech, darech a závazcích, které musí každý veřejný funkcionář každý rok nejpozději do 30. června následujícího roku učinit. (4)

Do oznámení může každý na základě písemné žádosti nahlížet a činit si výpisy. Písemná žádost musí obsahovat

  • jméno a příjmení,
  • datum narození a
  • adresu trvalého bydliště (případně také adresu pro doručování)
  • zda požadujete nahlédnout osobně, elektronicky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb

Žádost se podává tajemníkovi, resp. na obecní úřad. (5)

Obec může přijmout vlastnickou politiku

I když zákon nezakazuje, aby starosta byl současně jednatelem městské společnosti, není takový postup příliš žádoucí. Spojení funkcí vzbuzuje pochybnost o objektivitě rozhodování. Starosta zde totiž jednak má hájit zájmy obce coby starosta, jednak zájmy městské společnosti coby jednatel. Nejlepší prevencí možného střetu zájmů je pak to, aby starosta před hlasováním rady nebo zastupitelstva vždy veřejně oznámil, že je současně jednatelem městské společnosti a např. o ní nehlasoval. Bylo by také vhodné, aby zastupitelstvo schválilo pro městskou společnost vlastnickou politiku, v níž vymezí cíle této společnosti (tou stanoví mantinely pro rozhodování starosty z pozice jednatele). Čtěte více k vlastnické politice v analýze Česko - země trafik

Poznámky

(1) § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(2) § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů
(3) § 2 odst. 1 písm. n) zákona o střetu zájmů
(4) § 9 – 11 zákona o střetu zájmů
(5) § 13 odst. 2 a 3 zákona o střetu zájmů

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta