Poradna

Slučitelnost funkce člena orgánu obce

V souvislosti s komunálními volbami je mi známo, že několik osob, které již dnes zastávají veřejné funkce, má nyní být i zastupiteli. Chci se zeptat, zda je v pořádku, když se zastupitelem stane ředitel školy zřízené obcí a zda může být zastupitelem vedoucí odboru městského úřadu. Dále by mě zajímalo, zda smí být členkou finančního výboru matka starosty?

Tento dotaz byl vyřešen dne 13. 11. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Člen zastupitelstva smí být zároveň ředitelem obecní školy, ale ne vedoucím odboru. Příbuzní zastupitelů mohou být členy obecních výborů. Všichni zastupitelé by v případě hlasování, na němž mají osobní zájem, museli tento střet zájmů oznámit.

Ředitel zastupitelem být může, vedoucí úředník nikoli

Ředitel příspěvkové organizace zřízené obcí (školy) zastupitelem být může.
Zastupitelem nemůže být úředník městského úřadu, který buď:

  1. vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušného města, 
  2. nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného (1).

Jelikož u vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním (2), nemůže být vedoucího odboru městského úřadu současně zastupitelem.

Kdo může být člen finančního výboru obce

Předsedou finančního výboru může být pouze zastupitel (3). Členem přitom nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (4). Příbuzní těchto osob však členy a předsedy výborů být mohou. Vzhledem k riziku možného střetu zájmů to ovšem nepovažujeme za žádoucí.

Střet zájmů musí zastupitel nebo člen výboru oznámit

Pokud někdo zastává více funkcí, je možné, že se při hlasování dostane do střetu zájmů. Takový střet osobního a veřejného zájmu musí před hlasováním zastupitelstva nebo výboru oznámit. V případě, že by střet zájmů u projednávané věci neoznámil, dopouští se tím přestupku (5) a může mu být uložena pokuta až 50 000 Kč. Tyto přestupky řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Poznámky

(1) 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
(2) § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
(3) § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(4) § 119 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(5) § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty