Poradna

Co dělat, když vás vyzvou nahrávání ukončit

Vytvořeno dne 11. 12. 2012.

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

Pokud vás zastupitel obce, úředník, starosta nebo jiná veřejně činná osoba vyzve, abyste ukončil pořizování záznamu veřejného jednání (zasedání zastupitelstva, jednání ve správním řízení apod.), můžete:

  • Poslechnout a nahrávání ukončit – v takovém případě se můžete následně domáhat ochrany ve správním soudnictví. (1) Soud může označit zákaz nahrávání za nezákonný zásah.
  • Neuposlechnout a pokračovat v nahrávání – níže najdete, jaké sankce vám hrozí. V případě neuposlechnutí můžete argumentovat svými právy anebo prokázat splnění vašich povinností. Jaké to jsou, se dočtete v našem manuálu Pořizování nahrávek veřejné správy – obecná pravidla.

Ústní jednání ve správním řízení

  • Za neuposlechnutí vám může být uložena pokuta až 50 tisíc korun. (2)
  • Podmínkou zákazu nahrávání je, že neuposlechnutím byl „závažně ztížen postup v řízení“.

Zasedání zastupitelstva

  • Za neuposlechnutí vám může být uložena pokuta až 10 tisíc korun. (3)
  • Proti rozhodnutí o uložení pokuty se můžete bránit námitkami v řízení o přestupku, poté se případně můžete odvolat a následně podat žalobu. Úhradu nákladů řízení včetně nákladů právního zastoupení můžete (pokud se prokáže, že šlo skutečně o nesprávný postup úřadu) požadovat po státu
  • Můžete argumentovat též nálezem Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1849/08, podle nějž není přestupkem takové jednání, jímž někdo realizuje své ústavně zaručené právo (zde právo na informace o veřejné správě). 
  • I v případě, že budete shledání vinnými z přestupku, můžete žádat nižší sankci (například jen napomenutí), vzhledem k tomu, že jste se přestupku dopustili v zájmu transparentnosti veřejné správy. Správní orgán je povinen přihlédnout k závažnosti přestupku. (4)

Soudní jednání

V případě neuposlechnutí příkazu soudu při soudním jednání se vystavujete riziku, že budete vykázáni ze soudní síně (5) případně vám může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 tisíc korun. (6)

Poznámky

1) § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
2) § 62 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
3) § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
4) § 12 zákona o přestupcích
5) V případě občanskoprávního řízení dle § 54 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v případě soudního řízení ve správním soudnictví dle § 49 odst. 2 soudního řádu správního a u trestního řízení dle § 204 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.
6) V případě občanskoprávního řízení dle § 53 odst. 1 občanského soudního řádu, v případě soudního řízení ve správním soudnictví dle § 44 odst. 1 soudního řádu správního a u trestního řízení dle § 66 odst. 1 trestního řádu.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta