Poradna

Jaké pravomoci má hejtman?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Hejtmani mají podobné postavení jako starostové, samozřejmě ale pozměněné pro potřeby kraje (§ 61 – § 64c zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). Hejtman má kupř. tato oprávnění a povinnosti:

  • s náměstkem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje,
  • po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu,
  • odpovídá za informování občanů o činnosti kraje,
  • vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon,
  • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Obdobně řeší zákon o krajích také situaci, kdy hejtman nemůže svoji funkci nadále vykonávat. Je-li hejtman ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal, vykonává jeho pravomoci náměstek hejtmana, kterého určilo zastupitelstvo k zastupování hejtmana. Pokud to není možné, plní tyto povinnosti některý člen rady kraje.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta