Poradna

Může zastupitel sdílet informace, které získal od zaměstnanců úřadu v souvislosti s výkonem jejich funkce?

Zastupiteli byly od zaměstnanců obecního úřadu poskytnuty informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Může zastupitel tyto informace dále šířit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 23. 5. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Jde-li o informace, které lze poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím každému, může je zastupitel šířit dál. Pokud však zastupitel získá informace, které zákon v obecných případech žádostí z poskytování vyloučil, nesmí je dále šířit a odpovídá za jejich případné zneužití.

Přístup zastupitele k informacím

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo požadovat informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce zaměstnanců obecního úřadu a s výkonem funkce zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila. (1) Tímto způsobem má možnost získat informace o aktivitách orgánů obce a obecních společností.

Ne všechny informace může zastupitel sdílet

Může se stát, že součástí informací souvisejících s výkonem funkce zastupitele budou i informace, které jsou zákonem chráněny. Jde např. o obchodní tajemství nebo osobní údaje osob. (2) Takové informace nejsou volně šiřitelné či zveřejnitelné, a proto je ani zastupitel, kterému byly zpřístupněny, nesmí dále šířit či jinak využívat. Člen zastupitelstva dokonce odpovídá za jejich případné zneužití a nezáleží na tom, zda únik informací zavinil, či ne. (3)

Informace, které zákon nechrání, a které může požadovat každý, lze neomezeně šířit a zveřejňovat dál.

Poznámky

(1) § 82 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“
(2) § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(3) Takto se k rozsahu informací poskytovaných členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce vyjádřilo Ministerstvo vnitra ve svém Stanovisku č. 7/2011 – dostupné ZDE.

Na zpracování této rady se podílela stážistka Barbora Marečková.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta