Poradna

Jak dosáhnout ukončení provozu night clubu?

Je možné zakázat provoz night clubu v centru města poblíž kostela? Klub provozuje eskort a narušuje morálku. Je otevřen denně od 20:00 do 05:00.

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 4. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Provoz klubu nelze přímo zakázat. Obec však může vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou zakáže prostituci, výherní automaty a pití alkoholu na veřejnosti či stanoví pravidla pro omezení hluku. Taková vyhláška může přesvědčit provozovatele klubu, aby z obce odešel.

Zákaz prostituce, automatů a alkoholu

Obce mohou obecně závaznými vyhláškami ukládat fyzickým i právnickým osobám na svém území povinnosti, které se týkají zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Mohou tak vyhláškou zakázat nebo omezit:

  • prostituci na veřejných prostranstvích (jak uvádí ústavní soud v nálezech Pl. ÚS 69/04 a Pl. ÚS 10/06)
  • hrací automaty (dle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích může obec stanovit, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno)
  • pití alkoholu na veřejnosti

Hluk lze regulovat jen v nezbytném rozsahu

Vyhláška může stanovit pravidla i pro hluk z provozu klubu, například z veřejné produkce hudby. Tu však nelze formulovat plošně na celé město, ale jen v nezbytně nutném rozsahu, například pro určitou lokalitu a čas. Vyhlášku je nutné formulovat tak, aby mířila obecně na hluk ze všech zdrojů, nikoliv jen na hluk provozovatele klubu.

Obraťte se na zastupitelstvo

Obecně závaznou vyhlášku musí schválit zastupitelstvo. Zákon nestanoví, kdo může navrhovat vydání nové vyhlášky. Většinou to bývá některý ze zastupitelů. Kdokoli starší 18 let s trvalým pobytem v obci však má právo navrhnout, aby zastupitelstvo projednalo možnost vydání nové vyhlášky. Návrh na projednání bodu na zasedání zastupitelstva musí obsahovat popisy 0,5 % obyvatel obce.

Přečtěte si náš manuál o vydávání obecně závazných vyhlášek.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta