Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kdo musí schválit modernizaci obecní budovy?

Lze modernizaci (přestavbu) budovy nebo silnice, kterou vlastní obec, považovat za nákup majetku? Kdo o modernizaci rozhoduje - zastupitelstvo nebo rada obce? Kdo schvaluje jednotlivé fáze celého procesu (podepsání smlouvy o dílo s výhercem výběrového řízení, podepsání smlouvy o státní dotaci apod.)?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 9. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Rozhodování je rozděleno mezi zastupitelstvo a radu obce. Zastupitelstvo musí schválit smlouvu o poskytnutí dotace a rozpočet. Ostatní kroky může schválit rada, pokud si je zastupitelstvo nevyhradí.

Modernizace není nákup

Rozhodování o nákupu majetku je dle zákona o obcích vyhrazeno obecnímu zastupitelstvu (v případě nemovitostí) a radě obce (v případě movitých věcí).(1) Modernizaci budovy nebo silnice však za nákup majetku dle zákona o obcích považovat nelze.

Mohlo by se jednat o „technické zhodnocení dosavadního majetku“, které je podrobně upraveno zákonem o daních z příjmů.(2) Konkrétně je modernizace tímto zákonem definována jako rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.  

Kdo o modernizaci rozhoduje?

Rozhodování o modernizaci spadá do samostatné působnosti obce a je rozděleno mezi obecní zastupitelstvo a radu obce.

Zastupitelstvo mimo jiné uzavírá smlouvu o poskytnutí (resp. přijetí) dotace či úvěru, a také schvaluje rozpočet obce, ve kterém už se s modernizací musí počítat.(3)

Samotné zadání veřejné zakázky (na modernizaci budovy či silnice) však zákon zastupitelstvu výslovně nesvěřuje, rozhodovat o něm tak bude rada obce (případně starosta, pokud se v obci rada nezřizuje). Rada potom bude rozhodovat také o dalších úkonech, které s modernizací souvisejí – např. o výběru dodavatele projektové dokumentace nebo administrátora zakázky. Rada bude také schvalovat výslednou smlouvu o dílo (modernizaci).(4)

Na konci celého procesu stojí starosta nebo jiná zastupitelstvem pověřená osoba, které náleží podpis sjednaných a příslušným orgánem schválených smluv.

Zastupitelstvo si některé pravomoci může vyhradit

Zákon umožňuje obecnímu zastupitelstvu vyhradit si rozhodování o některých věcech, které jinak spadají do působnosti rady obce. V procesu schvalování veřejných zakázek (jako je modernizace) si tak může zastupitelstvo např. vyhradit schválení smlouvy o dílo.

Poznámky 

(1) Ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nákup movitých věcí potom spadá do tzv. zbytkové pravomoci rady obce dle ustanovení § 102 odst. 3 citovaného zákona.
(2) Ustanovení § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
(3) Ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. j) zákona o obcích.
(4) I tady jde o zbytkovou působnost rady obce.

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta