Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jaké pravomoci má hejtman?

Vytvořeno dne 20. 7. 2011.

Hejtmani mají podobné postavení jako starostové, samozřejmě ale pozměněné pro potřeby kraje (§ 61 – § 64c zákona č. 129/2000 Sb., o krajích). Hejtman má kupř. tato oprávnění a povinnosti:

  • s náměstkem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje,
  • po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu,
  • odpovídá za informování občanů o činnosti kraje,
  • vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon,
  • svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva a zápis z jednání rady.

Obdobně řeší zákon o krajích také situaci, kdy hejtman nemůže svoji funkci nadále vykonávat. Je-li hejtman ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal, vykonává jeho pravomoci náměstek hejtmana, kterého určilo zastupitelstvo k zastupování hejtmana. Pokud to není možné, plní tyto povinnosti některý člen rady kraje.

Nadřazené kategorie:

Fungování obcí a úřadů

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta