Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva

Je možné nějak zkontrolovat správnost zápisu ze zasedání zastupitelstva?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zasedání zastupitelstva obce je zásadně veřejné. Podle komentáře k zákonu o obcích si přítomná veřejnost může dělat z jednání poznámky či jinak zaznamenávat jednání (např. nahrávka na diktafon), pokud nebude rušit zasedání.

Podle § 95 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zápis ze zasedání musí pořídit do 10 dnů po skončení zasedání a pak musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, protože každý občan obce má právo do těchto zápisů nahlížet.

Námitky proti zápisu může vznést některý ze zastupitelů, o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Občanu obce zákon o obcích podobné právo nepřiznává, můžete se zkusit obrátit na „spřáteleného“ zastupitele, aby námitky podal.

Podle § 16 zákona o obcích mohou občané obce obecně:

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta