Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Oprávněnost poplatků za uzavření manželství

Může si obecní úřad (matrika) v obci účtovat "provozní poplatky" za sňatek mimo určenou dobu a místnost, když toto má být předmětem správního poplatku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 10. 5. 2011. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud tomu správně rozumím, vybírá obec jak správní, tak provozní poplatky.

Domnívám se, že obec může vybírat jen poplatky, které na svých stránkách označuje jako "správní", nikoli též poplatky "provozní", resp. nepodařilo se nám najít žádný právní důvod, na základě kterého by provozní poplatky mohla vybírat.

Poplatky uvedené jako správní vybírá obec na základě zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích (položka 12 sazebníku - přílohy). Přímo v tomto sazebníku je pak uvedeno, že poplatek se smí vybírat v případě položky "mimo stanovenou dobu a mimo úředně určenou místnost" pouze jednou (tj. nikoli jeden za jinou dobu a jeden za jinou místnost). Tím spíše je absurdní, aby obec vybírala ještě další, jinak pojmenovaný poplatek, za tutéž položku (byť absurdní je to už samo o sobě).

"Provozní poplatky" nejsou zakotveny ani v zákoně o správních poplatcích, ani v zákoně o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb. - vztahuje se dle § 1 pouze na taxativně vymezené druhy poplatků). Zákon o obcích umožňuje sice ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou, to ale pouze v případech vymezených v § 10. Uvedené provozní poplatky pod žádný bod § 10 podřadit nelze a neexistuje ani taková obecně závazná vyhláška, na základě které by bylo možné poplatek vybírat.

Doporučuji se na obci informovat, na základě čeho podle jejich názoru provozní poplatky vybírají. Pokud obec vybírá jak "správní", tak "provozní" poplatky, považuji takový postup za přinejmenším podezřelý už z důvodu duplicity (více poplatků za stejný úkon).

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta