Poradna

Právo pořídit si kopie spisu fotoaparátem

Aktualizováno k právnímu stavu 8. 1. 2018

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v ustanovení § 38 stanoví, že všichni účastníci a jejich zástupci či podpůrci mají právo nahlížet do spisu, a to v podstatě v neomezeném rozsahu (s výjimkou protokolu o hlasování a za určitých okolností s výjimkou utajovaných informací nebo skutečností).

S právem nahlížet do spisu je výslovně spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Jako účastníci řízení si však můžete pořídit kopie spisu i sami. Nemůžete sice spis nikam odnášet, můžete si však pořídit jejich kopie vlastním digitálním fotoaparátem.

To potvrdil již i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26.3.2008, č.j. 7 Azs 3/2008 – 64, v němž výslovně konstatuje, že ze znění § 38 správního řádu vyplývá rovněž právo účastníků řízení na pořízení kopie spisu digitálním fotoaparátem:

„Správní řád stanoví v § 38 odst. 1, že účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Podle odstavce 4 téhož ustanovení s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. [...] I když provedeme jednoduchý jazykový výklad, z výše uvedeného nijak nevyplývá, že by účastník řízení, kterého se toto řízení týká, neměl právo učinit si kopii ze spisu sám vlastními prostředky na své náklady (např. vlastním fotoaparátem). Toto jeho právo není odepřeno žádným ustanovením správního řádu [...] Technické prostředky v dnešní době umožňují tento postup bez toho, aby vznikly správnímu orgánu nějaké náklady, či správní orgán nějak výrazněji obtěžovaly. Ospravedlnitelné není ani to, aby byl účastníku řízení zamezen přístup k podkladům rozhodnutí takovým způsobem, že mu je umožněno do nich nahlížet a činit si výpisky nebo si z nich opisovat, avšak mnohem (pro obě strany) rychlejší technický postup, např. ofocení podkladů, není správním orgánem účastníkovi řízení umožněn.“


Rozsudek na stránkách nssoud.cz.

Pro úplnost dodáváme, že kopie pořízená digitálním fotoaparátem slouží pouze pro osobní potřebu (načtení si podkladů ze spisu v klidu domova pro účely sepisu námitek apod.). Nelze ji použít jako důkaz, neboť fotografie není nezměnitelná. Jestliže kopii pořídí sám úřad, jedná se naopak o prokazatelně totožnou kopii dokumentu ze spisu.

Více o nahlížení do spisu zde.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta