Poradna

Přezkum rozhodnutí o odvolání proti usnesení o přerušení řízení

Podali jsme ministerstvu podnět k provedení přezkumného řízení týkajícího se rozhodnutí krajského úřadu o našem odvolání proti usnesení stavebního úřadu o přerušení řízení o odstranění stavby. Ministerstvo nám sdělilo, že vzhledem k § 94 správního řádu není možné přezkumné řízení provést. Postupovali správně?

Tento dotaz byl vyřešen dne 3. 3. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud jde o fakt, že ministerstvo odmítlo možnost přezkoumat rozhodnutí krajského úřadu,  kterým bylo zamítnuto Vaše odvolání proti usnesení stavebního úřadu obce o přerušení řízení o odstranění stavby a potvrzeno toto usnesení, domníváme se, že jde o nesprávný postup.

Podle ustanovení § 94 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, nelze v přezkumném řízení samostatně přezkoumávat jiná usnesení než usnesení o odložení věci (§ 43) a usnesení o zastavení řízení (§ 66).

Ostatní usnesení lze přezkoumávat až spolu s rozhodnutím ve věci, popřípadě s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházela, a jedině tehdy, může-li to mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody.

V daném případě jste nedávali podnět k přezkumu usnesení o přerušení řízení, ale podnět k přezkumu rozhodnutí krajského úřadu, kterým toto usnesení potvrdil. Toto rozhodnutí není z přezkumu § 94 správního řádu vyloučeno, a je tedy přezkoumatelné, a domnívám se, že spolu s ním lze přezkoumat i usnesení o přerušení řízení (usnesení lze přezkoumávat ... spolu ... s jiným rozhodnutím, jehož vydání předcházelo).

Pro přezkum usnesení v tomto případě však platí, že to musí mít význam pro soulad rozhodnutí ve věci nebo jiného rozhodnutí s právními předpisy anebo pro náhradu škody.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta