Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Vyžaduje podání přes datovou schránku zaručený elektronický podpis?

Podali jsme odvolání přes datovou schránku. myslíme si, že tam není potřeba zaručený elektronický podpis, ale jiný účastník řízení napsal vyjádření v tom smyslu, že naše odvolání nebylo platně podáno. Které ustanovení říká, že elektronický podpis v tomto případě není potřeba? Tímto způsobem (bez elektronického podpisu) jsme podali odvolání již i dříve a vše bylo v pořádku.

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Již samotné zřízení datové schránky představuje jednoznačné vymezení subjektu, proto naplňuje definici elektronického podpisu podle občanského zákoníku.

Tento názor podporuje také judikatura (např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, sp. Zn. 3 VSPH 605/10). Podání odvolání skrze datovou schránku tedy umožňuje identifikovat konkrétní osobu, která právní jednání činí, a tudíž není třeba připojit k podání elektronický podpis. 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta