Poradna

Vyžaduje podání přes datovou schránku zaručený elektronický podpis?

Podali jsme odvolání přes datovou schránku. myslíme si, že tam není potřeba zaručený elektronický podpis, ale jiný účastník řízení napsal vyjádření v tom smyslu, že naše odvolání nebylo platně podáno. Které ustanovení říká, že elektronický podpis v tomto případě není potřeba? Tímto způsobem (bez elektronického podpisu) jsme podali odvolání již i dříve a vše bylo v pořádku.

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Již samotné zřízení datové schránky představuje jednoznačné vymezení subjektu, proto naplňuje definici elektronického podpisu podle občanského zákoníku.

Tento názor podporuje také judikatura (např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, sp. Zn. 3 VSPH 605/10). Podání odvolání skrze datovou schránku tedy umožňuje identifikovat konkrétní osobu, která právní jednání činí, a tudíž není třeba připojit k podání elektronický podpis. 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta