Poradna

Lze obec přimět reklamovat zakázku?

V obci proběhla oprava vodovodu, firma však po rekonstrukci ponechala vozovku v dezolátním stavu. Můžeme obec nějak přimět např. k tomu, aby stavbu reklamovala? Zastupitelstvo vydalo usnesení, v němž rozhodlo o reklamaci, ale nyní ho nerespektuje.

Tento dotaz byl vyřešen dne 9. 9. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ačkoliv má obec se svým majetkem zacházet hospodárně, je tato povinnost obtížně vynutitelná. Ministerstvo vnitra může provést kontrolu a přimět obec k nápravným opatřením.

Obec má pečovat o svůj majetek

Obec je dle zákona povinna poskytovat občanům, to co potřebují a nakládat hospodárně se svým majetkem (1) (2). Zákon však již nestanoví sankce nebo postupy, pokud tak nečiní.

Lze obec přimět k reklamaci?

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra, které je oprávněno obecně vykonávat kontrolu nad činností obce (3). Ministerstvo není povinno kontrolu provést, záleží na jeho uvážení. V případě, že by ale při kontrole zjistilo nedostatky, má obec povinnost zjednat nápravu.

Když obec jedná v rozporu s vlastním usnesením

K podobnému závěru lze dospět i ohledně situace, kdy se obec sice usnesla na určitém postupu, ale ve skutečnosti tak nejedná.

Kontrolou plnění usnesení zastupitelstva je pověřen kontrolní výbor obce (4), ten ovšem může pouze provést kontrolu a předložit zastupitelstvu své závěry, nikoli jej přimět svá předchozí usnesení respektovat.

I v tomto případě lze tedy doporučit podat podnět k provedení kontroly k Ministerstvu vnitra.

Poznámky

(1) § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
(2) § 38 zákona o obcích
(3) § 129a zákona o obcích
(4) § 119 odst. 3 písm. a) zákona o obcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta