Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může mít místostarosta dva platy?

Může místostarosta brát odměnu za svou funkci i mzdu ze zaměstnání? Domníváme se, že svůj plat místostarosta pobírá neoprávněně, protože fakticky není uvolněn. Pracuje na plný pracovní úvazek v jiném zaměstnání, a přesto pobírá odměnu jako uvolněný místostarosta Tvrdí, že ho jeho zaměstnavatel odmítá uvolnit.

Tento dotaz byl vyřešen dne 30. 5. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 17. 12. 2015

Odpověď poradny

Odměnu má právo pobírat jak neuvolněný zastupitel/místostarosta/starosta, tak uvolněný zastupitel/místostarosta/starosta. Rozdíl je však ve výši takovéto odměny. Platové stropy pro uvolněné i neuvolněné funkcionáře obce jsou stanoveny v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve změně pozdějších předpisů (v roce 2015 byl tento předpis novelizován).

Místostarosta, který pobírá odměnu jako „uvolněný“, ale ve skutečnosti nemůže výkon funkce místostarosty vykonávat v běžné pracovní době (protože pracuje v plné pracovní době 8 hodin denně), pobírá odměnu uvolněného místostarosty neoprávněně.  Zastupitelstvo by mělo rozhodnout o tom, že způsob výkonu jeho funkce se mění na neuvolněného.  Poté by místostarosta začal pobírat odměnu podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. už jako „neuvolněný“ (odměna by tedy byla reálně nižší).

Doporučili bychom, aby zastupitelstvo rozhodlo dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích o tom, že se funkce mění z uvolněného místostarosty na neuvolněného.

Vzhledem k tomu, že jde o samostatnou působnost obce, je dozorovým orgánem Ministerstvo vnitra (pokud by zastupitelstvo neodsouhlasilo změnu na neuvolněného místostarostu, tedy neřešilo situaci, lze se obrátit na Ministerstvo).

Pokud jde o to, že místostarosta namítal, že ho zaměstnavatel nechtěl uvolnit, na uvolnění ze zaměstnání nicméně je zákonný nárok, takže zřejmě půjde jen o to, že dotyčný nechtěl jít do sporu se zaměstnavatelem.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty