Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Musí výbory zveřejňovat plán činnosti?

Výbor pro životní prostředí a zeleň schvaluje roční plán činnosti. Musí být tento plán zveřejnen na úřední desce nebo jinak - třeba v obecním tisku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 2. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích , ani zákon č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k  informacím se výslovně  o povinnosti zveřejnění ročního plánu činnosti nezmiňují.

Podle všeho se zdá, že materiály jsou neveřejné.

V publikaci Korbel, F. a kol. : Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím.komentář. 2.vydání. Praha. Linde Praha a.s., 2005 se uvádí (str. 67), že výbory obcí nejsou povinným subjektem k poskytování informací.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta