Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Musím platit pokutu za nelegální pokácení stromů, když v tom družstvo jednalo bez mého vědomí?

Bytové družstvo, jehož jsem členem, rozhodlo bez mého vědomí o pokácení několika stromů bez povolení. Následně družstvo dostalo za toto jednání pokutu od ČIŽP, která byla rozpočítána mezi jednotlivé členy družstva, ačkoli někteří z nich – mezi které patřím i já – o kácení předem nevěděli a nepodíleli se nijak na rozhodování. Je takové jednání v pořádku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 27. 7. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 27. 1. 2015

Odpověď poradny

Za klíčové v tomto případě považuji stanovy družstva, ve kterých by měly být uvedeny veškerá práva a povinnosti členů a rovněž způsob, kterým družstvo vystupuje navenek a pravomoci předsedy družstva.

Doporučujeme prostudovat způsob, jakým se vytvářejí rozhodnutí zavazující celé družstvo (zda je k rozhodnutí potřeba pouze předseda nebo určité procento hlasů všech členů) a také způsob, jakým se rozpočítává hrazení nákladů ve Vašem družstvu.

Pro ilustraci uvádím § 2240 a § 2241 občanského zákoníku (zák. 89/2012 Sb.), ze kterých vyplývá, že veškerá práva a povinnosti nájemce by měly upravovat stanovy družstva:

§ 2240
Zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu
Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu lze uzavřít za podmínek stanovených jiným zákonem, popřípadě upravených ve stanovách bytového družstva. Totéž platí o právech a povinnostech nájemce a pronajímatele.

§ 2241
Jedná-li se o byt, který je ve vlastnictví právnické osoby, obývaný z důvodu členství členem nebo společníkem této právnické osoby, upravují práva a povinnosti stran především stanovy nebo společenská smlouva.

Jako člen družstva byste neměl mít problém stanovy získat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty