Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

S jak dlouhým předstihem mohou být včelaři informováni o aplikaci přípravků nebezpečných pro včely v blízkosti jejich úlů?

Zákon o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon“) stanovuje profesionálním uživatelům přípravků na ochranu rostlin povinnost informovat o aplikaci přípravku nebezpečného pro včely chovatele včel v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, minimálně 48 hodin před provedením aplikace. Je tedy možné, aby profesionální uživatel chovatele včel informoval neurčitě například půl roku dopředu, i když je takové informování bezcenné?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 9. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne. Přestože zákon výslovně nestanovuje, s jakým maximálním časovým předstihem může být dotčeným chovatelům včel tato informace oznámena, je dle našeho názoru zjevné, že takový postup by byl obcházením smyslu a účelu zákona.

Informování musí plnit smysl a účel zákona

Zákon[1] stanovuje profesionálním uživatelům, jimiž jsou osoby, včetně obsluhy, techniků, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob, které používají přípravky v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích, aby před aplikací přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely umístěné v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámili dotčeným chovatelům včel aplikaci takového přípravku. Jestliže dotčený chovatel včel je informován o tom, že někdy v období celé vegetační sezony bude proveden postřik plodin, je mu tato informace zcela k ničemu, neboť je natolik vágní, neurčitá a nepřesná, že nemůže zajistit ochranu svých včelstev před škodlivým vlivem těchto postřiků. Přitom je však nepochybné, že zajištění ochrany včelstev je právě důvodem tohoto zákonného ustanovení. Podle našeho názoru se proto jedná o obcházení zákona, což je takové právní jednání, jež sice přímo neporušuje žádnou právní normu, avšak které ke zmaření jejího účelu a smyslu přesto směřuje.

Můžete podat podnět

Dozor nad dodržováním této povinnosti uživatelů postřiků vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský[2], na nějž se při podezření o porušení zákona můžete obrátit s podnětem. V případě, že by tento úřad shledal, že postup uživatelů postřiků je obcházením zákona, mohli by naplnit skutkovou podstatu přestupku[3], za což hrozí fyzické osobě pokuta ve výši 40.000,- Kč a podnikající fyzické osobě a právnické osobě pokuta ve výši 4.000.000,- Kč, oběma pak ještě hrozí zákaz činnosti až do 2 let. Hrozba této sankce by měla být dostatečnou motivací pro uživatele postřiků, aby změnili své závadné jednání.


[1] § 51 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

[2] § 74 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

[3] dle § 79c odst. 1 písm. d), resp. § 79g odst. 1 písm. i) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty