Poradna

Přístup k informacím na správních úřadech

Jakým způsobem lze získat přístup k informacím na správních úřadech?

Tento dotaz byl vyřešen dne 13. 11. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Je užitečné sledovat úřední desky – ze zákona musí být nepřetržitě veřejně přístupné a správní orgány na nich musí zveřejňovat důležité skutečnosti. Zároveň jsou povinny tyto úřední desky zveřejňovat i způsobem, který umožňuje dálkový přístup – na internetu.

Pokud máte zájem o konkrétní informaci od některého správního orgánu, můžete využít možnosti, které Vám poskytuje zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Subjekty povinné poskytovat informace podle tohoto zákona jsou uvedeny v § 2 zákona.

Informace Vám poskytnou na základě žádosti, doporučujeme písemnou formu žádosti. V určitých případech je možné omezit právo na poskytnutí informací, tyto případy vymezují § 8 - § 12. Vaši žádost je subjekt povinný vyřídit do 15 dnů, tuto lhůtu je možné ze závažných důvodů prodloužit o 10 dnů. 

Pokud máte zájem o informace o životním prostředí, tyto můžete žádat pomocí zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezení toho, které informace se týkají životního prostředí, naleznete v § 2 písm. a) tohoto zákona. Jednou z odlišností je např. 30 denní lhůta k vyřízení žádosti, kterou je možné prodloužit až na 60 dní.

Další podrobnější informace naleznete ve zmíněných zákonech (č. 106/1999 Sb. a č. 123/1998). Doporučuji navštívit webové stránky www.otevrete.cz.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta