Poradna

Kam se obrátit při neposkytnutí informace o dotacích z ROP?

Mám podezření na zneužití finančních prostředků z Regionálního operačního programu. Podala jsem žádost o informace na Regionální radu regionu soudržnosti v našem kraji, ta ale již téměř tři týdny nereaguje. Kam se mám obrátit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 7. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Můžete podat stížnost u Regionální rady regionu soudržnosti, rozhoduje o ní pak Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podejte stížnost na stejný úřad, který jste žádali o informace

Pokud jste do 15 dnů nedostali na vaší žádost o informace odpověď, můžete dle zákona o svobodném přístupu k informacím podat stížnost u toho orgánu, na který jste se obracela s žádostí o informace, tedy na Regionální radu regionu soudržnosti. Stížnost musíte podat do 30 dnů ode dne, kdy uplynula patnáctidenní lhůta pro poskytnutí odpovědi.

O stížnosti rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj

Rada vám může do 7 dnů sama vyhovět (poslat odpověď) nebo věc zaslat svému nadřízenému orgánu, kterým je podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 4 Ans 2/2013) Ministerstvo pro místní rozvoj (1). To pak bude o stížnosti rozhodovat. Na vyřízení má Ministerstvo 15 dnů (celkem tedy trvá řízení o stížnosti maximálně 22 dnů). Pokud vám ani po uplynutí této doby nepřijde žádná odpověď, doporučujeme zaslat ministrovi žádost o ochranu proti nečinnosti a poté případně správní žalobu na ochranu proti nečinnosti.

V případech, kdy máte pochybnosti, kterému ze dvou úřadů stížnost poslat, doporučujeme adresovat stížnost oběma institucím zároveň.

Přečtěte si, jaká pravidla platí při žádání o informace, v našem Kompletním průvodci právem na informace.

(1) Podle našich informací v praxi přesto dochází k tomu, že stížnost je zaslána předsedovi Regionální rady soudržnosti, který o ni pak také rozhodne. Nevylučujeme tedy ani tuto možnost.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta