Poradna

Můžu požadovat výsledky finanční kontroly ohledně použití dotace?

Jestliže finanční úřad provede na základě podnětu finanční kontrolu a prověřuje porušení zákona o rozpočtových pravidlech v souvislosti s tím, jak obec použila dotaci, má podatel podnětu právo získat výsledky této kontroly? Finanční úřad tvrdí, že správa daní je neveřejná a výsledek kontroly nemůže zveřejnit.

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 7. 2013. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, podatel má právo získat výsledky finanční kontroly podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Finanční úřad je sám od sebe povinen informovat toho, kdo jej vybídl k zahájení řízení o uložení pokuty, zda toto řízení na základě provedené kontroly zahájil podle § 42 zákona č. 5002004 Sb., správní řád nebo nikoliv. Podle § 21 odst. 1 zákona o finanční kontrole se v řízení o uložení pokut postupuje podle správního řádu („správní řád“). Z tohoto ustanovení vyplývá, že finanční úřad je povinen podatele v souladu s § 42 správního řádu informovat o zahájení řízení o uložení pokuty, případně jeho nezahájení, pokud o to v podnětu požádá. Ustanovení týkající se neveřejnosti správy daní a mlčenlivosti úředních osob se uplatní pouze na řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pro jehož aplikaci zde dle našeho názoru není důvod.

Žádost o informace

Zpráva o výsledcích kontroly není podateli podnětu zasílána automaticky, ale měla by být zpřístupněna na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Omezení práva na informace dle § 7 až 11 tohoto zákona se na tento případ dle našeho názoru nevztahuje a poskytnutí informace nic nebrání.

Přečtěte si, jak jednoduše požádat o informace.
Stáhněte si vzor žádosti o informace

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta