Poradna

Stačí žádat o informace obyčejným e-mailem?

Zaslal jsem skoro před měsícem na Správu národního parku žádost o poskytnutí informací týkajících se ošetření památného stromu. Žádal jsem o informace o termínu a rozsahu prací a ceně za provedené práce. Ze správy mi však doposud neodpověděli. Je e-mailem zaslaná žádost o informace platná? Jaká je lhůta pro vyřízení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 8. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Žádost o informace stačí podat obyčejným e-mailem. Pokud jde o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., je nutné využít elektronickou podatelnu, pokud existuje. Opravný prostředek při neposkytnutí informací (odvolání, stížnost) však již musíte podat e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, do datové schránky nebo poštou.

Stačí e-mailem

Žádost o informace zaslaná obyčejným e-mailem je dostatečná. Zákon nevyžaduje připojení zaručeného elektronického podpisu nebo podání přes datovou schránku (1)(2). Pokud má však úřad elektronickou podatelnu – speciální e-mail nebo webový formulář – je vhodnější podat žádost přes podatelnu. Žádost také musí splňovat formální náležitosti žádosti – přečtěte si v našem manuálu, co musí žádost obsahovat.

Po obdržení e-mailu může úřad vaši žádost považovat buď za „klasickou“ žádost o informace nebo za žádost o informace o životním prostředí (3). Klasickou žádost o informace musíte podat přes elektronickou podatelnu (1), avšak u žádosti o informace o životním prostředí to není povinné. U žádosti týkající se zcela zjevně životního prostředí by tak Správa měla postupovat podle zákona č. 123/1998 Sb. a mělo by být dostatečné zaslat žádost na kontaktní e-mail.

Lhůta pro odpověď je 30 dnů

Délka doby, do kdy byste měli obdržet odpověď, bude opět záležet na tom, podle jakého zákona se Správa rozhodne postupovat. Dle zákona č. 106/1999 Sb. musí informace poskytnout do 15 dnů, dle zákona č. 123/1998 Sb. do 30 dnů.

Co dělat, když úřad neodpovídá

Můžete použít opravné prostředky – stížnost nebo odvolání.
V případě, kdy se jedná o „klasickou“ žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., podejte stížnost. Pokud jste žádali o informace o životním prostředí dle zákona č. 123/1998 Sb., musíte podat odvolání (4).

Stížnost i odvolání se podávají ke stejnému správnímu úřadu, u kterého jste žádali o informace. Pokud je chcete poslat e-mailem, již je musíte opatřit zaručeným elektronickým podpisem (5). Samozřejmě je lze také podat poštou nebo poslat do datové schránky.

Správní orgány by měly vyřizovat tato podání bez ohledu na jejich označení, nezáleží tedy na tom, jak opravný prostředek nazvete (zda odvolání nebo stížnost). V obou případech je nutné podat opravný prostředek nejpozději do 45 dnů od podání původní žádosti o informace (6).

Právem na informace vás provedeme v našich manuálech:
Průvodce právem na informace
Průvodce právem na informace o životním prostředí 

Poznámky

(1) § 14 odst. 3 ve spojení s § 20 odst. 4 (dle nějž se nepoužije správní řád, správní řád přitom zaručený elektronický podpis vyžaduje) zákona č. 106/1999 Sb.

(2) § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 14 (dle nějž se správní řád použije pouze na řízení o odmítnutí žádosti a k počítání lhůt, tzn. nikoli k úpravě formální podoby žádosti) zákona č. 123/1998 Sb.

(3) Povinný subjekt si sám rozhodne, zda vaši žádost vyřídí podle zákona č. 106/1999 Sb. (obecný předpis týkající se poskytování informací) nebo podle zákona č. 123/1998 Sb. (speciální právní předpis k poskytování žádostí o informace o životním prostředí). Podrobné srovnání obou právních úprav najdete v našem manuálu Právo na informace o ŽP vs. obecné právo na informace.

(4) Po uplynutí 30 dnů od podání žádosti zákon stanoví fikci, že Správa vydala rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 9 odst. 3 zákona č. 123/1998 SB. Ustanovení § 14 pak odkazuje na opravné prostředky dle správního řádu, tedy odvolání.

(5) stížnost:§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; odvolání: § 82 odst. 2 správního řádu; potvrdil to i Nejvyšší správní soud: 9 As 90/2008 – 70

(6) U stížnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. jde o lhůtu 30 dnů po uplynutí 15 dnů na poskytnutí informace. U odvolání dle zákona č. 123/1998 Sb. jde o lhůtu 15 dnů po plynutí 30 dnů na poskytnutí informace.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty