Poradna

Nadřazené kategorie: Právo na informace,

Co se stane, když podáte žádost na nepříslušný úřad?

Vytvořeno dne 29. 9. 2011.

Obsah

Chcete se dozvědět více o nástrojích aktivního občana, fungování a hospodaření obce či správním řízení? Vytvořili jsme bezplatný on-line kurz, který vás těmito tématy provede. Své znalosti veřejné správy můžete zdokonalit zde: Práva občana a fungování obce

a) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Podle § 4 zákona o právu na informace o životním prostředí platí, že: „v případě, že je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici a současně nemá podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout. Pokud je dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených ve větě první a uvědomí o tom žadatele.“

K postoupení dojde tedy pouze v případě, že je „dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici“.

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt „v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost (odložení žádosti tedy musí zdůvodnit!) sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli“. Zákon o svobodném přístupu k informacím žádné jiné ustanovení, ze kterého by bylo možno dovodit, že by měl povinný subjekt žádost postoupit „správnému“ povinnému subjektu, neobsahuje. Podle § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím nelze navíc ani použít ustanovení správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.), který v § 12 postupování upravuje.

V případě podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím tak úřad v případě, že informace nenáleží do jeho působností, a tudíž je nemá k dispozici, žádost odloží a sdělí to žadateli. Žadatel může proti tomuto postupu do 30 dnů podat stížnost. Stížnost se podává u povinného subjektu a rozhoduje o ní nadřízený orgán.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty