Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Mám nárok na příplatek za práci s benzenem?

Na pracovišti máme látku s vysokým obsahem benzenu (cca 85%) a nebereme žádné příplatky. Je nějaký předpis nebo nařízení ohledně benzenu, kde se dočtu, zda je na příplatek nárok?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 9. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Přímo v nařízení  vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci je uveden v příl. č. 2 seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity (PEL) a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P).

Hygienickými limity se rozumí přípustné expoziční limity označované jako PEL a nejvyšší přípustné koncentrace označované jako NPK-P

číslo CAS - registrační číslo látky používané v Chemical Abstracts Services
 D - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý účinek na kůži
 P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky.
 * - u NPK-P brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).
Faktor přepočtu z údaje v mg.m -3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25 °C a tlaku 100 kPa.
Pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbaemie.

Zaměstnanci přísluší dosažená mzda a příplatek za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí.

Ztíženým pracovním prostředím je (podle  nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí)  prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

Ztěžující vliv je ve výše zmiňovaném nařízení vymezen mimo jiné i takto:

"Chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem  nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem."

V této chvíli, bohužel, nedokážu vypočítat, zda ve Vašem pracovním prostředí přesahuje benzen tuto koncentraci, či ne. V již zmiňovaném nařízení vlády č.  361/2007 je ovšem podrobně popsán návod pro výpočet těchto koncentrací (přesně ho najdete v  příloze č.  2: Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení – část B).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty