Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Plíseň v bytě – jak se od vlastníky domoci nápravy?

V roce 1987 jsme se nastěhovali do nového zkolaudovaného bytu v areálu,kde sídlila drobná provozovna. Asi rok před rokem 2000 vyvěsili tehdejší majitelé firemní poutač na zeď,za kterou se nachází jeden ze tří pokojů našeho bytu. V roce 2000 kupuje tento areál a s ním i byty,stávající majitel a s tímto došlo k polepení stávajícího poutače jeho reklamou na asanace zdí atd. V roce 2001 ke konci zjišťujeme v tomto jediném pokoji plíseň v horním rohu pokoje a poté po celé straně zdi do výše asi půl metru nad podlahou. Začátkem roku 2002 na tuto plíseň upozorňujeme majitele a dáváme návrh, aby tento poutač (asi 6 m2) oddálil na konzolích od fasády budovy,tak,aby mohla zeď větrat a dýchat. Na tento návrh majitel nereagoval a po vybílení a odstranění (zdánlivě) plísně , se tato plíseň objevila opět. Podali jsme stížnost na stavební úřad, který byt i s hygienou navštívil společně s majiteli. Po prozkoumání fotodokumentace a zjištění, že je opět v horním rohu plíseň, vše zapsali a po nějaké době poslali vyjádření, že poutač ani stavební stav nemá na výskyt plísně vliv. Majitelé se vyjádřili, že je tato plíseň z nábytku u stěny. Odepsal jsem jim nesouhlas, ale nic to nebylo platné. Takto se to několikrát opakovalo, vždy bez úspěchu.
Jak mám postupovat, když ani hygiena, tak stav.úřad nechce vidět stavební závady?

Tento dotaz byl vyřešen dne 16. 5. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Domnívám se, že by se Váš problém dal řešit skrze vztah nájemník - pronajímatel (pochopila jsem že nejste majitelem bytu). Pronajímatel má povinnost (§ 687 odst.1 z.č 40/1964 Sb. Občanský zákoník, dále jen OZ) “ ... zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.“
Dále, ustanovení § 691OZ říká: „ Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.“
a dále: § 692 „ (1) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.“

Můžete učinit následující kroky:
1.    vyzvat pronajímatele k odstranění závad
2.    podat žalobu na stanovení povinnosti pronajímatele odstranit závady v bytě (§687/1OZ)
3.    dle § 691 OZ nejprve pronajímatele na závady upozornit a pokud je neodstraní v nezbytné míře provést odstranění závad a po té požadovat od pronajímatele náhradu účelně vynaložených nákladů. Musí tak být učiněno (požádáno) do 6 měsíců od odstranění závad

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty