Poradna

Příklady otázek pro místní referendum

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

Následující text uvádí možné znění otázek pro místní referendum za situace, kdy chtějí občané obce například zabránit realizaci stavby určitého objektu na území obce, schválit územní plán či zřídit obecní policii. Toto je doplněno komentářem zahrnujícím správnost/vhodnost obdobné formulace otázky pro místní referendum a závěrečným doporučením vhodného znění.

  1. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce L. schválilo odstoupení od kooperační smlouvy, kterou uzavřela Obec L. s firmou Z.. s.r.o., a nepodnikalo již žádné další kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastrálním území obce L.?
  2. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce L. schválilo změnu územně plánovací dokumentace tak, aby v katastrálním území obce L. nemohlo dojít k výstavbě objektu XY?“
  3. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce L. v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastru obce L.?“
  4. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce L. v samostatné působnosti obce již nepodnikalo žádné kroky směřující k výstavbě objektu XY v katastru obce L. a zároveň, aby odstoupilo od kooperační smlouvy uzavřené mezi Obcí L. a firmou Z. s.r.o.?“
  5. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo Obce L. v samostatné působnosti podniklo veškeré kroky k tomu, aby v katastrálním území obce L. nedošlo k výstavbě objektu XY včetně odstoupení od smlouvy uzavřené mezí Obcí L. a firmou Z. s.r.o., která se týká zřízení a provozování objektu XY ?“
  6. „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce L. podniklo veškerá zákonná opatření v samostatné působnosti obce k tomu, aby zamezilo výstavbě objektu XY v katastrálních územích obce L., a zároveň, aby schválilo odstoupení od kooperační smlouvy uzavřené mezi Obcí L. a firmou Z. s.r.o., týkající se zřízení a provozování objektu XY ?“
  7. „Souhlasíte s tím, aby obec L. založila obecní polici, za účelem zvýšení bezpečnosti v obci?“

Komentář k otázkám

ad 1) otázka je v pořádku, směřuje do samostatné působnosti obce

ad 2) otázka je v pořádku, podle nálezu Ústavního soudu I. ÚS 101/05 může být konáno referendum o schválení změny územního plánu

ad 3) To, zdali někde bude stát určitá stavba, je v konečné fázi rozhodnutím stavebního úřadu (územní rozhodnutí a stavební povolení se vydávají v přenesené působnosti). Obec se však ze zákona vždy účastní územního řízení, a může tak v něm zastávat určité stanovisko (v souladu s přáním občanů). Ve starším rozhodnutí k místnímu referendu v Temelíně (II. ÚS 706/04) Ústavní soud sice dovodil, že konání tzv. konzultativního referenda (tedy referenda o otázce, o které obec přímo nerozhoduje, pouze má v samostatné působnosti „zastávat určitý názor“) není možné. Jedná se však o jediný případ, kdy Ústavní soud dovodil, že zákon o místním referendu konání konzultativního referenda neumožňuje.

V dalších nálezech se již přiklonil k závěrům správních soudů i k názorům uvedeným v právní nauce, které připouštějí konání konzultativního referenda, v němž se rozhoduje o přijetí stanoviska obce k určité otázce, v níž má obec v rámci své samostatné působnosti právo se jako dotčený subjekt vyjádřit, nikoliv však o ní sama ve své samostatné působnosti rozhodovat (srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2009, č.j. 12 Ca 5/2009-37, ve věci vyhlášení místního referenda ohledně Klánovického golfového areálu nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu z 5. 3. 2015, č. j. Ars 11/2014 – 42).

ad 4) první část není v pořádku, druhá ano. Celkově není vhodné ptát se v jedné otázce na dvě věci

ad 5) viz předchozí

ad 6) viz předchozí

ad 7) taková otázka není v pořádku, obecní policie je dle zákona o obecní polici orgánem obce a o zřízení orgánu obce nelze referendum konat

 

Nadřazené kategorie:

Spolky a zapojení veřejnosti

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta