Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

7 věcí, které v zákoně o místních referendech nenajdete

Vytvořeno dne 2. 11. 2018.

  1. Referendum se má konat společně s volbami 
  2. Smlouva s investorem konání referenda nebrání 
  3. Je možné konat referendum i o věci, o níž má rozhodovat úřad
  4. Referendum o přijetí vyhlášky, ale ne o jejím přesném textu
  5. Referendum o schválení územního plánu
  6. Každý vyškrtnutý podpis musí být řádně zdůvodněn
  7. Poznámky

Základní podmínky, za kterých lze uspořádat místní referendum jsou přesně vymezené v zákoně (1)Jaké to jsou? Zákon už ale neřeší některé otázky, na které můžete narazit v konkrétní situaci. Na ty dává odpověď až rozhodovací praxe soudů. Přečtěte si nejzajímavější verdikty soudů k místním referendům, které jsme pro vás vybrali.

Referendum se má konat společně s volbami

Zastupitelstvo by mělo vyhlásit referendum na termín voleb, pokud to přípravný výbor navrhne. Pokud by ale mělo závažný důvod, může vyhlásit referendum na jiný termín. Závažným důvodem ale nesmí být důvod finanční - co nejvyšší účast občanů v referendu má přednost. V případě vyhlášení na jiný termín se může přípravný výbor bránit u soudu, a to i přesto, že zákon výslovně takový důvod podání návrhu k soudu neuvádí. (2)

Smlouva s investorem konání referenda nebrání

Investoři často uzavírají s obcemi „smlouvy o spolupráci“, ve kterých zavazují obec podniknout veškeré kroky ve prospěch jejich projektu. Referendum, zda si občané projekt přejí, lze uspořádat, i pokud by jeho výsledek znamenal porušení takové smlouvy. (3)

Je možné konat referendum i o věci, o níž má rozhodovat úřad

Zákon zakazuje konat referendum o věci, o níž se má rozhodovat ve správním řízení. Referendem totiž není možné zavázat úřad státní správy (obecní, stavební úřad), aby nějak rozhodl. Je však možné zavázat obec, aby jako účastník řízení podala námitky. Činí tak v samostatné působnosti. Je tak možné konat referendum i o takové otázce, o níž se má rozhodovat ve správním řízení. (4)

Referendum o přijetí vyhlášky, ale ne o jejím přesném textu

Zákon také zakazuje konat referendum o obecně závazných vyhláškách obce. Soudy však rozhodly, že je zakázána pouze taková otázka, která by přímo obsahovala znění vyhlášky. Je tak možné zavázat obec k přijetí obecné úpravy určité problematiky, např. zákazu hazardu, ale už ne k přesnému znění vyhlášky. (5)

Referendum o schválení územního plánu

O schválení návrhu územního plánu lze konat místní referendum. Návrh totiž schvaluje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti, nikoli ve „zvláštním řízení“. (6)

Každý vyškrtnutý podpis musí být řádně zdůvodněn

Obec musí zdůvodnit vyškrtnutí každého podpisu z podpisové listiny. Je třeba konkrétně napsat, v čem vada spočívala, aby ji přípravný výbor mohl opravit. Důvodem k vyškrtnutí přitom nemůže být např. uvedení jiného než trvalého bydliště, pokud i trvalé bydliště má signatář v téže obci. (7)

Kampaň musí být vyvážená

Plakátovací plocha, letáky, obecní zpravodaj a další informační prostředky musí být poskytnuty v přiměřené míře oběma stranám, odpůrcům i podporovatelům návrhu. Obec nesmí vést kampaň ve prospěch jí prosazované varianty, aniž by umožnila vyjádřit názor druhé strany, a vydávat na letácích či v radničním periodiku tendenční informace. (8)

Poznámky

(1) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
(2) Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 9. 2014, č. j. 40 A 8/2014-45, str. 4; rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 10. 2012, č. j. Ars 2/2012 – 43, odst. 80 – 82; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. I. ÚS 4908/12, str. 2.
(3) Nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2012, sp. zn. III. ÚS 263/09, str. 5 a 6
(4) Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2009, sp. zn. 12 Ca 5/2009-37
(5) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. října 2014, č. j. Ars 3/2014 – 41, body 47-48 
(6) Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2007, sp. zn. I. ÚS 101/05, str. 4., čl. V.
(7) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č. j. Ars 4/2014 - 99 body 5,6 a 46
(8) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 11. 2013, č. j. Ars 3/2013 – 29 body 36

Nadřazené kategorie:

Spolky a zapojení veřejnosti

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta