Poradna

Jsou české dráhy povinným subjektem dle z.č. 106/1999 Sb.?

Mají České dráhy povinnost informovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím podobně jako např. úřady?

Tento dotaz byl vyřešen dne 18. 3. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle právní úpravy platné do 22.3.2006  zákon hovořil o veřejné  instituci nakládající s veřejnými prostředky.

§ 2 z.č. 106/1999 Sb: „Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy a veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky".

V publikaci Korbel, F. a kol. : Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím.komentář. 2.vydání. Praha. Linde Praha a.s., 2005 se uvádí (str.67), že České‚ dráhy a.s. tento charakter veřejné instituce nakládající s veřejnými prostředky mají, a tedy splňují povinnost poskytovat informace.

Z publikace také vyplývá, že povinnost poskytovat informace mají nejen České dráhy a.s., ale také jejich řídící, kontrolní a dozorový orgán - Ministerstvo dopravy a spojů.

Znění ustanovení § 2 odst. 1  zákona  č.. 106/1999 Sb. platné v současné době je stanoveno, že povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Vypadlo sousloví „hospodařící s veřejnými prostředky“. Stačí tedy jen samotný charakter veřejné instituce, a tudíž nemusí nakládat s veřejnými prostředky (Oldřich Kužílek, Dalších 106 odpovědí na Vaše dotazy - Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím a otevřenosti veřejné správy, str.8).

Domnívám se tedy, že České dráhy a.s. jsou stále povinným subjektem k poskytování informací.

Dále Vám doporučuji tuto publikaci.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty