Poradna

Musí mít úředníci odbornou zkoušku?

Zjistil jsem, že úředník na silničním úřadě nemá zkoušku odborné způsobilosti. Musí ji mít? Můžu z toho důvodu napadnout jím vydané rozhodnutí?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 2. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon zkoušku pro některé odbory úřadu vyžaduje. Je ale řada výjimek, kdy úředník zkoušku mít nemusí, např. pokud je ve funkci méně než 18 měsíců, pokud je v důchodovém věku nebo pokud má srovnatelné vysokoškolské vzdělání. Absence zkoušky ale automaticky neznamená neplatnost vydaného rozhodnutí.

Úředník silničního úřadu zkoušku mít musí

Některé odbory obecních a krajských úřadů musí být ze zákona obsazeny úředníky se zkouškou odborné způsobilosti. Jde například o

  • výkon působnosti silničního správního úřadu
  • výkon státní správy na úseku územního plánování
  • výkon státní správy na úseku územního rozhodování

Stanoví tak § 21 zákona o úřednících územních samosprávných celků. Výčet úřadů, kde je zkouška nutná, pak lze nalézt v příloze vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Výjimky

Z povinnosti mít zkoušku odborné způsobilosti existuje řada výjimek. Zkoušku nemusí mít úředník

  • který je ve funkci méně než 18 měsíců
  • kterému do 31. prosince 2007 vznikl nárok na starobní důchod nebo
  • úředník, který získal obdobné vysokoškolské vzdělání.

Převedení na jinou práci

Pokud se však na úředníka vztahuje povinnost mít zkoušku odborné způsobilosti a nedopadá na něj žádná z výjimek, nesmí danou agendu vykonávat. Jeho vedoucí by jej měl převést na jinou práci.

Vydaná rozhodnutí jsou platná

To, že daný úředník však nemá potřebnou odbornou zkoušku, ještě neznamená, že jím vydaná rozhodnutí jsou neplatná nebo že by měla být automaticky zrušena v odvolání. Je zde jistá větší šance, že rozhodnutí budou bez potřebných znalostí vydána špatně, to ale musí posoudit nadřízený orgán v odvolacím řízení. Je tedy možné argumentovat absencí zkoušky v odvolání proti rozhodnutí úředníka, nicméně důvodem ke zrušení rozhodnutí to automaticky není.

Zákon nestanoví přímou sankci, pokud úředník zkoušku neabsolvuje. Občané mohou na nedostatečné vzdělání úředníka upozornit a požadovat jeho přeřazení na jinou práci.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty