Poradna

Musí provozovatel oznamovat plánované hudební produkce?

Místní podnikatel realizuje hlučné hudební produkce, které obtěžují obyvatele blízkých domů dlouho do noci. Produkce probíhají nahodile, nestihneme tedy narychlo přivolat KHS, aby provedla měření. Neměl by provozovatel produkce hlásit předem?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 3. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nemusí. Zákon povinnost oznamovat hudební produkce nestanoví. Oznamovací povinnost ale může stanovit obecně závazná vyhláška.

Ochrana před hlukem je zajištěna stanovením hlukových limitů. Při jejich nedodržení je krajská hygienická stanice oprávněna stanovit rušiteli opatření k nápravě a uložit mu pokutu. Provozovatel tedy nesmí při hudebních produkcích překročit určitou úroveň hlasitosti. Ze zákona však není potřeba hudební produkce oznamovat předem. Krajská hygienická stanice zpravidla nemůže reagovat na prosbu o změření hluku okamžitě. Můžete se tedy pokusit zjistit termín hudební produkce neoficiální cestou a domluvit se s KHS na měření v předstihu, nebo můžete měření zajistit soukromou autorizovanou firmou a výsledky měření pak předat KHS.

Obce mohou stanovit další pravidla

Zákonná úprava je obecná a stanoví jen základní nástroje. Nad rámec těchto nástrojů si může další pravidla stanovit sama obec – v obecně závazné vyhlášce. Obec tak může stanovit pravidla pro pořádání hudebních produkcí, a to jak pro jejich samotný průběh, tak zřejmě může stanovit i povinnost je předem oznámit. Za porušení obecně závazné vyhlášky obce hrozí provozovateli – podnikateli pokuta až 200 tisíc korun.

Doporučujeme tedy navrhnout zastupitelstvu vydání obecně závazné vyhlášky, podle níž by provozovatel musel oznamovat produkce např. na obecním úřadě (který by následně informoval občany, případně přímo KHS). Pokud k návrhu přiložíte podpisy 0,5 % občanů obce starších 18 let, musí tento bod zastupitelstvo projednat.

Řadu zajímavých informací o právních aspektech hudebních produkcí najdete v materiálu Ministerstva vnitra Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technoparty.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty