Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co se stane, pokud si sdružení nezmění název na spolek do 1. 1. 2017?

Nevíme, zda stihneme změnit název spolku do 1.1. 2016. Hrozí nám nějaká sankce, např. rozpuštění spolku?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Nic. Zákon stanoví povinnost změnit název do 1. 1. 2016 (1), při nesplnění této povinnosti je však možné spolek zrušit až tehdy, pokud nezmění svůj název ani do 1. 1. 2017. Přesto doporučujeme provést změnu názvu v souladu s požadavky zákona.

Občanský zákoník stanoví, že spolek musí zajistit, že název spolku bude obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“.

Zákon nicméně při nesplnění této povinností nestanoví žádnou sankci. Ta je stanovena až obecně za situace, kdy jsou stanovy k 1. 1. 2017 v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona (kam by se pravděpodobně dal zařadit i nezměněný název spolku). I v takovém případě ale soud nejprve zašle spolku výzvu ke zjednání nápravy a teprve poté přistoupí ke zrušení spolku (2).

Doporučujeme však zákon respektovat a název změnit do 1. 1. 2016, nejlépe do 22. 12. 2015 (rejstříkový soud má na zápis 5 pracovních dnů), pokud to však nestihnete, nemělo by to pro vás mít žádné zásadní následky.

V každém případě doporučujeme stihnout změnu nejpozději v příštím roce, kdy je již nutné mít v souladu s novým Občanským zákoníkem také stanovy jako celek (nejen název).

Poznámky

(1) Ustanovení § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(2) Ustanovení § 3041 odst. 2 Občanského zákoníku

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta