Poradna

Musí spolek při zápisu platit poplatek?

Zakládáme spolek a soud po nás požaduje poplatek 6 000 Kč, ačkoliv na vašich stránkách píšete, že spolky za prvozápis poplatek neplatí.
Jak to tedy je? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Soudy po vás skutečně díky nepřesnému znění zákona mohou požadovat poplatek za prvozápis spolku ve výši 6 000 Kč, můžete však podat námitky, případně počkat na novelu zákona, která by měla spolky od poplatků definitivně osvobodit.

Nejednoznačná novela

Do 28. prosince 2014 byl poplatek za prvozápis spolku do rejstříku zákonem stanoven na 1000 Kč. Po tomto datu měly být spolky od všech poplatků za zápisy do rejstříku osvobozeny – ustanovení o tisícikorunovém poplatku za prvozápis tak bylo novelou ze zákona vypuštěno. (1)

Podle soudů se však osvobození spolků od poplatků nevztahuje na jejich prvozápis, který při určitém výkladu textu zákona patří pod poplatek určený pro prvozápis jiných právnických osob (tedy 6 000 Kč).

V současné době se připravuje již jednoznačná, "opravná" novela, která by měla spolky osvobodit i od poplatku za prvozápis. I kdyby však nebyla přijata, současné znění zákona je účinné jen do konce června 2016 – poté by se za prvozápis spolků opět platilo jen 1000 Kč.

Podejte námitky

Proti usnesení, kterým vás soud vyzve k zaplacení poplatku (ve výši 6 000 Kč) doporučujeme podat námitky (2). Můžete argumentovat úmyslem zákonodárce, kterým bylo osvobodit spolky od soudních poplatků ve všech případech. To můžete doložit důvodovou zprávou k nyní účinné novele a také "opravnou" novelou, která je nyní v legislativním procesu.

Pokud vám předseda senátu v řízení o námitkách nevyhoví a na založení spolku nespěcháte, doporučujeme vám počkat na tuto "opravnou" novelu, potom už pravděpodobně nebudete muset platit nic. Jestliže se rozhodnete poplatek nezaplatit, soud řízení zastaví a spolek do rejstříku nezapíše. (3)

Poznámky

(1) Novela byla provedena zákonem č. 335/2014 Sb., který změnil zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

(2) Námiky se podávají v případě, kdy rozhoduje vyšší soudní úředník nebo asistent soudce. Pokud by rozhodoval přímo soudce, zřejmě by se podávalo odvolání. Správný opravný prostředek však bývá uveden v poučení.

(3) § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta