Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Platí spolek za informace od úřadů?

Jsme jako spolek povinni platit za informace poskytnuté úřadem?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Spolky jsou osvobozeny od poplatků za informace ze spisu, pokud jsou účastníky řízení. Mají také právo být bezplatně informovány o zahajovaných řízeních. Za informace požadované na základě žádosti o informace však mají povinnost platit.

Za kopie ze spisu spolek neplatí

Pokud je spolek je účastníkem správního řízení a nahlíží do spisu, jehož kopie si chce pořídit, pak je spolek od poplatku osvobozen. (1) Podrobné informace najdete také v článku Má spolek právo na kopie od úřadů zdarma?

Obdobně, pokud se spolek chce účastnit správních řízení a podá na úřad žádost být informován o zahajovaných řízeních, musí jej úřad informovat bezplatně.

Na obecné žádosti o informace se osvobození nevztahuje

Pokud spolek využívá svého obecného práva na informace a podává žádost o informace, tak zde žádné osvobození od poplatků není. Zákon naopak výslovně možnost požadovat poplatek uvádí. V případě obecné žádosti o informace může žádat jak poplatek za kopie, technické nosiče dat a odeslání, tak poplatek za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. (2) V případě žádosti o informace o životním prostředí může požadovat jen informace spojené s kopiemi, nosiči dat a odesláním, ale nikoliv poplatek za rozsáhlé vyhledávání, což bývá v praxi největší položka. (3) Čtěte více o rozdílech mezi těmito typy žádosti.

Poznámky

(1) položka 3 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (obdobně jsou osvobozeny odborové organizace, nadace, nadační fondy etc.)
(2) ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(3) ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta