Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Může nás obec informovat o chystaném stavebním záměru ještě před zahájením správního řízení?

Jsem členem spolku, který se zabývá ochranou přírody a krajiny v našem regionu. Na úřadě máme podanou žádost o informování o zahajovaných správních řízeních (nejčastěji jde o stavební projekty). Máme ale zkušenost, že v průběhu správního řízení už často záměry se závažným dopadem na životní prostředí zastavit či umenšit nelze. Můžeme obci navrhnout, aby nám dával informace o chystaných záměrech dříve, než správní řízení oznámí?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, obec může o chystaných záměrech informovat dříve, než je zahájeno správní řízení. Dle zákonné úpravy může spolek požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. (1) Úřad vedoucí řízení je pak povinen informovat spolky, které mají podanou žádost o informování. Tato povinnost však nastává až v okamžiku, kdy je zahájeno samotné správní řízení. Cílem tohoto ustanovení je, aby se veřejnost na základě seznámení s konkrétními parametry záměru mohla k realizaci záměru relevantně vyjádřit a uplatnit své případné výhrady. Pokud by však úřad měl povinnost informovat veřejnost ještě dříve, než bude zahájeno samotné správní řízení, bylo by velmi obtížné určit přesný okamžik, ke kterému informační povinnost vztáhnout.

Obec může občany informovat, co se na jejím území chystá

O tom, zda bude stavba povolena, rozhoduje v přenesené působnosti stavební úřad. Právní úprava ovšem nebrání tomu, aby obec ještě před zahájením správního řízení informovala občany o záměru investora – například formou debaty na jednání zastupitelstva nebo prostřednictvím obecního periodika. Přestože zákon výslovně obci neukládá povinnost informovat o připravovaných stavebních záměrech, můžete se v rámci zastupitelstva obce pokusit o dohodu, na jejímž základě bude váš spolek informován o chystaných zásazích s možným dopadem do ochrany přírody a krajiny.

V dalších zákonem stanovených případech pak existuje možnost dozvědět se o připravované záměru ještě dříve, než začne územní řízení. Jedná se o ty záměry, s významným rizikem negativního vlivu na životní prostředí, u kterých musí před získáním územního rozhodnutí a stavební povolení předcházet proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Na zpracování odpovědi se podílela stážistka Kristýna Zahálková.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty