Poradna

Náležitosti žádosti správnímu orgánu

Před více než čtvrt rokem jsem podal žádost o změnu dopravního značení o značku zakazující vjezd vozidlům nad 3,5t z důvodu zajíždění vozidel nedaleké stavby do míst kde cesta vedoucí do lesoparku je nestabilní a vozidla ji poškozovala. Vozidla navíc zajížděla i do oblasti, kde platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Bohužel jsem nebyl dostatečně poučen návodem na Vašich stránkách kterak postupovat a dopustil jsem se několika chyb:

1. žádost jsem adresoval pouze na magistrát města bez označení příslušného odboru
2. nebyla na formuláři
3. zaslal jsem ji doporučeně poštou a nedonesl na podatelnu

Do dnešního dne jsem nedostal žádnou odpověď. Zajímalo by mě tedy zda je možnost domáhat se na úřadech alespoň nějaké odpovědi nebo je žádost vlivem uvedených pochybení neplatná

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Uvádíte, že jste žádost adresoval pouze na magistrát a nikoli na konkrétní odbor magistrátu, a také, že jste nevyužil pro podání této žádosti formulář.

Označení odboru, kterému je žádost adresována, a využití formuláře pro žádost mají svůj význam pouze z hlediska usnadnění komunikace mezi občanem a správním úřadem a jejich nenaplnění nemůže vést k tomu, že se úřad žádostí nebude zabývat.

Dále uvádíte, že jste žádost zaslal doporučeně poštou, ačkoli doporučujeme doručení na podatelnu. Doručení na podatelnu je efektivnější z hlediska právní jistoty, protože při něm získáte průkaznější potvrzení doručení (razítko na kopii dokumentu potvrzující převzetí). Jestliže tak však nebudete postupovat, nelze to považovat za vadu podání.

Při podání této žádosti jste se tedy nedopustil žádných významných pochybení a v žádném případě by Váš postup neměl mít za následek nečinnost magistrátu.

Jestliže tedy magistrát na Vaši žádost nereagoval, jednal v tomto smyslu protiprávně.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ukládá v § 45 a § 37 odst. 2  jako povinné náležitosti žádosti pouze identifikaci žadatele (příp. dalších jemu známých účastníků), věci, které se žádost týká a vylíčení toho, co se navrhuje. Žádný jiný zákon přitom okruh těchto povinných náležitostí v této oblasti nerozšiřuje.

Můžeme tedy vycházet z toho, že žádost byla podána správně. Správní úřad (magistrát) je tedy povinen o ní rozhodnout do 30 dnů (resp. ve složitých případech do 60 dnů), přičemž může v případě nesplnění některých náležitostí o těchto nedostatcích žadatele informovat, poučit jej o správném postupu a poskytnout mu k nápravě přiměřenou lhůtu (v této době úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží).

V každém případě je však povinen na žádost reagovat.

Jestliže se tak nestalo, je možné podat podnět na opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu. Nadřízený správní orgán v tomto případě vydá opatření proti nečinnosti, jakmile se dozví, že správní orgán nevydal rozhodnutí v zákonné lhůtě. Může přitom úřadu nařídit, aby v určité lhůtě vydal rozhodnutí, věc sám rozhodnout, nebo pověřit rozhodnutím jiný správní úřad.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty