Poradna

Je veřejný zájem stanoven v zákoně?

Stát chystá stavbu na mém pozemku. Na úřadě mě informovali, že podle zákona je stavba určitě ve veřejném zájmu a že se mám připravit na to, že budu vyvlastněn. Je veřejný zájem stanoven v zákoně?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ne, veřejný zájem na umístění konkrétní stavby v zákoně stanoven není. Vyvlastňovací úřad musí v každém konkrétním případě jednotlivě zkoumat, zda veřejný zájem na realizaci záměru je, nebo není.

Kdy jde o veřejný zájem?

K vyvlastnění může dojít pouze tehdy, pokud je účel vyvlastnění ve veřejném zájmu.[1] Veřejný zájem je tzv. neurčitý právní pojem. To znamená, že jeho obsah není výslovně vymezen a zahrnuje jevy nebo skutečnosti, které nelze obecně definovat. Obsah tohoto pojmu musí případ od případu posuzovat sám správní orgán a pojem veřejný zájem závisí na odborném posouzení správního orgánu v každém jednotlivém případě. Neexistuje žádný seznam možných veřejných zájmů. Obecně lze říct, že zájem je zájmem veřejným, jestliže je zájmem alespoň podstatné části společnosti a směřuje k všeobecnému blahu a dobru. Proto se nejedná o veřejný zájem v případě zájmu individuálního či úzké skupiny, nebo zájem v rozporu s právními předpisy.[2]

Zjišťování veřejného zájmu

Podle Ústavního soudu by měl být veřejný zájem v konkrétní věci zjišťován v průběhu správního řízení. Orgán poměřuje nejrůznější partikulární zájmy a pečlivě váží všechny připomínky, pro a proti. Orgán musí v rozhodnutí důsledně odůvodnit, proč veřejný zájem převážil nad řadou soukromých zájmů.[3] Veřejný zájem je tedy nutné nalézt v rozhodovacím procesu každé konkrétní věci a nelze jej předem stanovit. Obsah veřejného zájmu se také může proměňovat v čase a může být podmíněn i místem. Kde v jednom případě správní orgán shledá veřejný zájem na stavbě nemocnice, jinde nemusí být nemocnice vůbec potřeba. Otázka veřejného zájmu proto nemůže být pravomocí zákonodárců.


[1] § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

[2] Havelková, Svatava. Veřejný zájem. Ochrana přírody 3/2008. Dostupné zde: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pravo-v-ochrane-prirody/verejny-zajem/

[3] Nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty