Poradna

Odkup pozemku kvůli výstavbě silnice

Byl mi doručen návrh kupní smlouvy na odkoupení mého pozemku, protože by přes něj měla vést silnice I. třídy. Mám nárok na určitou finanční kompenzaci?

Tento dotaz byl vyřešen dne 25. 4. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, za prodej pozemku máte nárok na náhradu. Silnice I. třídy spadá pod dopravní infrastrukturu ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (dále jen „ZUV“). To je pro vás dobrá zpráva, neboť budete mít nárok na prodání pozemku za vyšší kupní cenu.

Výši kupní ceny upravuje § 3b odst. 1 ZUV, ve kterém je uvedeno:

(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a (tzn. práva k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury – silnice I. Třídy, pozn.) koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve výši

a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku, nebo

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku nebo stavby.

Ve vašem případě by šlo o pozemek spadající pod písm. a): můžete tedy očekávat cenu stanovenou znaleckým posudkem vynásobenou koeficientem 8. Ocenění se provádí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a cena pozemku by měla být určena podle skutečného stavu pozemku a účelu užití ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy.

Znalecký posudek by měl stanovit cenu ve výši obvyklé ceny pozemku, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Cenou obvyklou je myšlena cena, která by byla dosažena při prodeji stejného pozemku ke dni ocenění. Nepřihlédne se při tom k případnému zhodnocení nebo znehodnocení pozemku v souvislosti s tím, že je určen ke stavbě silnice I. třídy. 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty