Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jsem jakožto soused účastníkem řízení?

Na sousedním pozemku stojí černá stavba výrobní haly. Stavební úřad na podnět zahájil řízení o odstranění stavby. Jsem účastníkem řízení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 10. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Sledujte úřední desku stavebního úřadu. Pokud máte pocit, že na Vás stavební úřad zapomněl nebo Vás obešel, napište mu to. Jestliže se o vydaném dodatečném povolení dozvíte pozdě, můžete podat odvolání. (1)

Kdo je účastníkem?

Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou stejné osoby jako v klasickém stavebním řízení, (2) tedy mimo jiné i „vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno“. Soudy přitom konstatovaly, že „sousedním pozemkem“ mohou být kromě pozemků se společnou hranicí i pozemky vzdálenější, třeba pokud se jedná o velkou nevzhlednou halu s hlučným provozem.

Jak se bránit?

Může se stát, že Vás stavební úřad neoznačí za účastníka řízení a Vám tak nepřijde žádný dopis o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud se o probíhajícím řízení dozvíte, (3) stačí volnou formou oznámit stavebnímu úřadu, že máte za to, že jste také účastníkem řízení. Dokud úřad pravomocně nerozhodne o tom, že Vás za účastníka řízení nepřijímá, musí s Vámi být jednáno jako s účastníkem, můžete zejména nahlížet do spisu a pořizovat si kopie veškerých podkladů.iv Pokud zjistíte, že řízení již proběhlo bez Vás a dodatečné stavební povolení je vydáno, je primární možností obrany podat odvolání z titulu opominutého účastníka, následně připadá v úvahu tzv. zásahová žalobav, kterou je nutné podat do 2 měsíců od okamžiku, kdy jste o proběhlém řízení dozvěděli, nejpozději však do 2 let od jeho vydání.

Poznámky:

(1) § 84 správního řádu
(2) § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
(3) třeba z úřední desky – pokud se jedná o velkou stavbu, je možné, že na ní stavební úřad zahájení řízení o dodatečném povolení stavby zveřejní
(4) § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(5) § 82 a následující zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního

Odpověď vznikla za přispění stážisty Petra Kocmánka.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty