Poradna

Jsem jakožto soused účastníkem řízení?

Na sousedním pozemku stojí černá stavba výrobní haly. Stavební úřad na podnět zahájil řízení o odstranění stavby. Jsem účastníkem řízení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 10. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Sledujte úřední desku stavebního úřadu. Pokud máte pocit, že na Vás stavební úřad zapomněl nebo Vás obešel, napište mu to. Jestliže se o vydaném dodatečném povolení dozvíte pozdě, můžete podat odvolání. (1)

Kdo je účastníkem?

Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou stejné osoby jako v klasickém stavebním řízení, (2) tedy mimo jiné i „vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno“. Soudy přitom konstatovaly, že „sousedním pozemkem“ mohou být kromě pozemků se společnou hranicí i pozemky vzdálenější, třeba pokud se jedná o velkou nevzhlednou halu s hlučným provozem.

Jak se bránit?

Může se stát, že Vás stavební úřad neoznačí za účastníka řízení a Vám tak nepřijde žádný dopis o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby. Pokud se o probíhajícím řízení dozvíte, (3) stačí volnou formou oznámit stavebnímu úřadu, že máte za to, že jste také účastníkem řízení. Dokud úřad pravomocně nerozhodne o tom, že Vás za účastníka řízení nepřijímá, musí s Vámi být jednáno jako s účastníkem, můžete zejména nahlížet do spisu a pořizovat si kopie veškerých podkladů.iv Pokud zjistíte, že řízení již proběhlo bez Vás a dodatečné stavební povolení je vydáno, je primární možností obrany podat odvolání z titulu opominutého účastníka, následně připadá v úvahu tzv. zásahová žalobav, kterou je nutné podat do 2 měsíců od okamžiku, kdy jste o proběhlém řízení dozvěděli, nejpozději však do 2 let od jeho vydání.

Poznámky:

(1) § 84 správního řádu
(2) § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
(3) třeba z úřední desky – pokud se jedná o velkou stavbu, je možné, že na ní stavební úřad zahájení řízení o dodatečném povolení stavby zveřejní
(4) § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(5) § 82 a následující zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního

Odpověď vznikla za přispění stážisty Petra Kocmánka.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta