Poradna

Lze zlegalizovat černou stavbu, i když nebyla povolena ani dodatečně?

Kupující si koupil pozemek s domem a až následně zjistil, že dům nemá platné stavební povolení a že stavební úřad nařídil jeho odstranění. Rád by stavbu dodatečně povolil. Má možnost, jak toho dosáhnout, i když původnímu vlastníkovi už stavební úřad žádost o dodatečné povolení pravomocně zamítl?

Tento dotaz byl vyřešen dne 19. 10. 2016. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Stavbu lze skutečně zlegalizovat i poté, co byla zamítnuta žádost o dodatečné stavební povolení. Umožňuje to institut nového rozhodnutí dle § 101 správního řádu.

Zodpovědný kupující

Může se stát, že vlastník černé stavby, který nebyl schopen splnit podmínky pro vydání dodatečného stavebního povolení, stavbu prodá. Zákon nemá v úmyslu „trestat“ nového vlastníka povinností odstranit stavbu, aniž by dostal možnost její legalizace. Ombudsman ve svém sborníku o černých stavbách (1) vyjádřil názor, že pokud nový vlastník poté, co bylo nařízeno odstranění stavby, požádá o dodatečné stavební povolení s odkazem na § 101 správního řádu a doloží veškeré požadované listiny (plány, souhlasná stanoviska dotčených orgánů apod.), může stavební úřad stavbu dodatečně povolit. Tato praxe je podpořena i judikaturou. (2)

A co nařízené bourání?

Vést řízení o dodatečném povolení stavby nemá smysl, pokud je už při podání žádosti zřejmé, že nový žadatel neodstranil problém, kvůli kterému byla předchozí žádost zamítnuta. Stejně tak nelze institut nového rozhodnutí použít, pokud původní vlastník o dodatečné povolení vůbec nezažádal. Pokud se ale stavební úřad žádostí zabývat začne, neměl by do doby nového rozhodnutí přistoupit ke zbourání stavby.

Poznámky:

(1) VARVAŘOVSKÝ, Pavel. Odstraňování staveb. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, c2013. Stanoviska (Kancelář veřejného ochránce práv). ISBN 978-80-904579-7-3.
(2) Dodatečné stavební povolení bylo vydáno skrze nové rozhodnutí dle § 101 správního řádu (viz 45 A 30/2014 - publikováno ve sbírce NSS).

Odpověď vznikla za přispění stážisty Petra Kocmánka.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta