Poradna

Musím strpět na svém pozemku elektrické vedení?

Přes můj pozemek má vést elektrické vedení nebo minimálně jeho ochranné pásmo (pokud vedení bude postaveno na vedlejším pozemku). Je potřeba můj souhlas? Za jakých podmínek to musím strpět? Jaká omezení to pro mě bude znamenat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 4. 2014. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Provozovatel distribuční soustavy by s vámi měl uzavřít smlouvu (o tzv. služebnosti). Pokud se nedohodnete, může úřad rozhodnout, že umístění vedení (ochranného pásma) strpět musíte.

Provozovatel by se měl pokusit o dohodu

Provozovatel distribuční soustavy má právo zřizovat na cizích pozemcích zařízení distribuční soustavy (dráty elektrického vedení). Musí se přitom pokusit domluvit s vlastníkem nemovitosti na zřízení tzv. služebnosti – právu na užívání cizího pozemku (před 1. lednem 2014 věcného břemene). Což znamená, že provozovatel s vlastníkem uzavře smlouvu, v níž je mimo jiné uvedena finanční náhrada vlastníkovi za užívání pozemku. Zřízením elektrického vedení i ochranného pásmu (prostoru v okolí vedení) totiž zasahuje do vlastnického práva. 

Zřízení služebnosti může nařídit i úřad

Pokud se provozovatel distribuční sítě s vlastníkem nedohodne nebo mu vlastník není znám, rozhodne o zřízení služebnosti vyvlastňovací úřad. Zároveň musí být splněny podmínky pro vyvlastnění – že se provozovatel pokusil o dohodu a že neexistuje jiné vhodné řešení. Vlastník se v řízení může sice bránit, ale není vyžadován jeho souhlas.

Vlastník musí strpět výstavbu a údržbu vedení

Vlastník pozemku či stavby musí strpět výstavbu či vedení distribuční soustavy nebo musí například umožnit vstup na pozemek za účelem prohlídky nebo údržby inženýrské sítě. Omezení jsou stanovena v občanském zákoníku (§ 1267), který zde upravuje služebnost inženýrských sítí.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta