Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Obytný dům v zahrádkářské kolonii

Je možné přestavět v zahrádkářské kolonii domek na obytný dům a bydlet zde celý rok? Majitelka si sem změnila trvalé bydliště. Problém je nepřítomnost kanalizace a tudíž průsak splašků z pračky, myčky atd. do půdy a znečištění vodních zdrojů v okolních zahrádkách. Je možné na takovouto stavbu v takovéto oblasti vydat stavební povolení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 10. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda majitelka chce provádět stavební úpravy domku. Pokud ano, tak by měla svůj záměr ohlásit stavebnímu úřadu a zároveň o něm informovat vlastníky sousedních pozemků, kteří mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.

V případě velkých stavebních úprav bude muset majitelka požádat o stavební povolení. Účastníkem  stavebního řízení bude v takovém případě i vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a bude tak moct přednést své námitky.

Jestli se majitelka domku jenom plánuje nastěhovat do domku, bez provádění stavebních úprav, tak musí stavební úřad požádat o změnu užívání stavby.

Každá stavba smí být využívána jenom k povoleným účelům. Jestli majitelka chce využívat stavbu k jiným než stanoveným účelům, musí požádat o změnu využívání stavby, kterou by stavební úřad neměl povolit dříve, než bude vyřešen problém s odpadními vodami, který však nutně nemusí být řešen jenom připojením se na kanalizaci. Majitelka domku může postavit například jímku, na stavbu které bude však potřebovat stavební povolení. Ve stavebním řízení (týkajícím se stavby jímky či kanalizační přípojky) budou opět účastníky vlastníci sousedních pozemků, kteří tak budou mít možnost přednést své námitky.

V případě, že majitelka domku neoznámí změnu užíváni stavby a bude odpadní vody vypouštět do půdy bez toho, aby problém řešila s vodoprávním úřadem, můžete se obrátit na stavební úřad, který má právo nařídit jí zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu s právními předpisy.

Zároveň se můžete obrátit na vodoprávní úřad, který jí může udělit pokutu.

K otázce trvalého pobytu pro úplnost dodáváme následující:
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v § 10 stanoví, že občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci (dále jen „objekt“).

Domek v zahrádkářské oblasti splňuje obě podmínky: jak označení číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a taktéž účel, jímž je individuální rekreace.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty