Poradna

Jakým způsobem se má veřejnosti oznamovat veřejné ústní jednání k územnímu řízení?

Jak jako veřejnosti zjistíme, že se má k určitému stavebnímu záměru konat veřejné ústní jednání?

Tento dotaz byl vyřešen dne 5. 1. 2022. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 87 stavebního zákona stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání veřejnosti stavební úřad veřejnou vyhláškou. To znamená, že nejméně 30 dnů před konání veřejného ústního jednání vyvěsí na svou úřední desku oznámení o konání veřejného ústního jednání. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí.

Bezodkladně po nařízení veřejného ústního jednání musí žadatel zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšeny na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit. Informace obsahuje údaje o žadateli, o předmětu územního řízení a o veřejném ústním jednání. Její součástí je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož je možné usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Vyvěšení informace musí zajistit až do doby konání veřejného ústního jednání (§ 87 odst. 2).

Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání (§ 87 odst. 2 předposlední věta stavebního zákona).

Můžeme tedy uzavřít, že informaci o zahájení územního řízení zveřejňuje stavební úřad na úřední desce. Zveřejnění informace o záměru a o skutečnosti, že byla podána žádost o vydání rozhodnutí naopak zajišťuje žadatel. Najdete ji zpravidla na místě, kde se bude stavět.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty