Poradna

Způsob oznamování veřejného ústního jednání k ÚŘ?

Jakým způsobem se má oznamovat veřejné ústní jednání k územnímu řízení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 3. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ustanovení § 87 stavebního zákona stanoví, že stavební úřad oznamuje (veřejnou vyhláškou) zahájení územního řízení a konání veřejného ústního jednání.

Musí tak učinit nejméně 15 dnů před konání veřejného ústního jednání.

Bezodkladně po nařízení veřejného ústního jednání musí žadatel zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla vyvěšeny na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit.

Vyvěšení informace musí být zajištěno až do doby konání veřejného ústního jednání (§ 87 odst. 2).

Za nesplnění této povinnosti je stanovena sankce v § 87 odst. 2 větě 3 stavebního zákona: Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Z toho vyplývá, že informaci o zahájení územního řízení zveřejňuje stavební úřad, ale zveřejnění informace o záměru a o skutečnosti, že byla podána žádost o vydání rozhodnutí zajišťuje žadatel.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta