Poradna

Doručení odvolacího rozhodnutí v územním řízení

Jak mám zjistit, že je odvolací rozhodnutí vydáno? Musím několik měsíců jezdit ze vsi do krajského města a každých 15 dní kontrolovat úřední desku krajského úřadu? Při oznamování rozhodnutí o odvolání veřejnou vyhláškou mi, jako odvolateli, nic jiného nezbývá, nechci-li promarnit dvouměsíční lhůtu pro podání žaloby. Analogie s územním rozhodnutím v prvním stupni se nedá použít - tam doručování stanovuje přímo speciální právní předpis.

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 7. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Správní orgány mají ze zákona povinnost zveřejňovat obsah úřední desky rovněž na internetu, ty úřední desky mají „rovnocenné postavení“. Stačí, pokud budete sledovat pouze úřední desku internetovou, přestože je samozřejmě zpravidla lepší, kontrolovat i úřední desku fyzickou.

Vzhledem k současné právní úpravě je opravdu nutné pečlivě sledovat úřední desky.

§ 25 odst. 2 správního řádu „Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty