Vzor

Námitky k územnímu plánu

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Tento vzor využijí vlastníci pozemků a staveb, kterých se dotýká návrh územního plánu nebo jeho změny, k uplatnění námitek proti navrhovanému řešení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Jedná se o obecný vzor, ve kterém sami specifikujete námitky, které vůči návrhu máte, a tyto také odůvodníte. Odůvodnění je klíčovou částí námitek, protože o námitkách musí (na základě návrhu připraveného úřadem) rozhodnout zastupitelstvo obce, toto rozhodnutí musí být odůvodněno a stává se součástí odůvodnění celého územního plánu a je možné se proti němu odvolat. Kromě odůvodnění dále musíte uvést údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Námitky jste povinni podat nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu územního plánu, proto sledujte úřední desku pro důležité termíny.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu námitek k územnímu plánu najdete v našich manuálech:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.